Sex miljoner till verksamhetsnära forskning, utveckling och innovation

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhem beviljar sex miljoner kronor till forskning, utveckling och innovation som syftar till att förbättra vård och omsorg för sköra äldre.

– Stockholms Sjukhems unika satsning ger möjlighet att bryta ny mark och bidra till fördjupad kunskap om sjukvård, rehabilitering och omsorg för sköra äldre, säger Ewa Ställdal ledamot i stiftelsens styrelse och ordförande i FoUU-kommittén.

– Utöver de sex ansökningar som FoUU-kommittén nu har beviljat projektmedel finansieras ytterligare tre projekt av Jubileumsprogrammet vilket innebär att Stockholms Sjukhem hittills satsar drygt 14 miljoner kronor på verksamhetsnära forskning, utveckling och innovation med fokus på de mest sjuka och sköra äldre, säger Ewa Ställdal.

– De beviljade projekten omfattar både klinisk forskning, registerstudier, innovationsprojekt och utvecklingsprojekt, vilket väl motsvarar ambitionen med Jubileumsprogrammet och den öppna utlysningen, säger ordförande i bedömargruppen Anne Ekdahl, docent, överläkare och styrelseledamot.

– Bredden i ansökningarna har varit stor och det har varit mycket värdefullt att ha en brett sammansatt bedömargrupp med olika perspektiv både när det gäller verksamhetsfokus, professioner och forskningserfarenhet, säger Anne Ekdahl.

Det kom in totalt 45 ansökningar till Jubileumsprogrammets öppna utlysning. 18 projekt bjöds in att lämna en fullständig ansökan och av dessa har sex ansökningar nu beviljats stöd med totalt 6 170 000 kronor, för en period om ett till tre år.

Det är fyra forskningsprojekt, ett utvecklingsprojekt och ett innovationsprojekt. Fyra av projekten leds av män och två av kvinnor. Fyra projekt leds av personer knutna till Stockholms Sjukhem, två projekt är externa men har deltagare från Stockholms Sjukhems kliniska verksamheter. Här nedan kan du ta del av listan över beviljande ansökningar.

Beviljade ansökningar, Jubileumsprogrammet