Gymnastikskor på balansbräda

Ansökan om nationellt uppdrag för ryggmärgsskadade

Stockholms Sjukhem är med i Region Stockholms ansökan om nationellt uppdrag för ryggmärgsskadade. Vi ingår i vårdkedjan sedan många år tillbaka. Besked väntas innan midsommar.

Nu ansöker Region Stockholm om att få förtroendet att bli ett av fyra centra för den svenska högspecialiserade vården av barn och vuxna med förvärvade ryggmärgsskador.

Stockholms Sjukhem är redan idag en del av vårdkedjan och erbjuder specialiserad rehabilitering till ryggmärgsskadade i slutenvård inklusive behov av andningsstöd.

I ansökan som nu lämnas in till Socialstyrelsen för uppdraget "Viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador” föreslås vi som en av de fyra vårdgivare som idag bildar den sammanhållna vårdkedjan.

Läs mer på Region Stockholms webbplats