Månadens FoUU-projekt: Språksatsning som leder till bättre vård

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Månadens FoUU-projekt som vi lyfter är en lyckad språksatsning inom geriatriken. Här har man underlättat kommunikationen med patienter som inte har svenska modersmål. 

Stockholms Sjukhem har tack vare sin FoUU-enhet många projekt inom forskning, utbildning, utveckling och innovation. Ett av projekten är ”Min vård - mitt språk” som är en del av satsningen Förbättringskraft på Stockholms Sjukhem. Syftet har varit att underlätta kommunikationen med patienter som inte har svenska som modersmål. Något man har lyckats med genom att ta fram en tydlig förteckning över vilka språkkunskaper som finns bland personalen. Man har helt enkelt ökat möjligheterna att få fram en tolk snabbt, direkt på plats.  

– Vi kallar det för Språkbanken och den finns tillgänglig på alla avdelningar. Om det är en patient som inte kan göra sig förstådd på svenska kan vi fort se om vi har någon personal som pratar just den här personens språk. Om personalen finns på plats kan vi ringa upp och be personen komma och tolka, säger Anisa Mohamed, undersköterska på Stockholms Sjukhems geriatrik i Bromma, som har varit med i gruppen som jobbat med förbättringsarbetet.

Varför är det här viktigt?

– Idag är det många av våra patienter som inte har svenska som modersmål. När man blir äldre och kanske inte är helt pigg kan det bli ännu svårare att göra sig förstådd på svenska. Att vi då har tagit tillvara personalens språkkunskaper på det här sättet har varit mycket lyckat. Vi har redan haft stor användning av språkbanken då personal fort har kunnat komma in och tolka i en situation och exempelvis förklarat, eller lugnat patienten, säger Anisa Mohmed.

Hur kom ni på idén?

– Vi satt i en förbättringsgrupp som består av flera olika yrkeskategorier. Och vi funderade tillsammans om det fanns något vi kunde utveckla och göra bättre. Vi kom då på att det här är ett behov som finns hos patienterna.

 

Hur har ni gått tillväga?

– Vi lämnade ut enkäter i personalens postfack där vi frågade vilka språk de kunde och om det kunde tänka sig att tolka. Sedan fick man lämna in svaret till oss och så har de sammanställts till en pärm som finns i expeditionen på alla avdelningar. Just att låna personal från olika avdelningar och samarbeta har visat sig fungera och vara väldigt lyckat.

 

Ersätter det vanlig tolk?

– Nej, vi använder oss av tolktjänsten med professionella tolkar men det kräver framförhållning och koordinering. Ibland är det brist på tillgänglighet eftersom vi bedriver vård dygnet runt. Att då fort kunna få in en personal som pratar språket är ett jättebra komplement.

 

Vilka språk finns med i mappen?

– Oj, det är många, hela 25 stycken faktiskt och vi ska försöka fylla på med ännu fler.


Bra jobbat!

– Tack! Det är väldigt roligt att komma på något som kan leda till att patienterna får en bättre och säkrare vård. Och väldigt kul att det är ett samarbete över avdelningarna där vi drar nytta av allas kompetens.

Anisa Mohamed, undersköterska på Stockholms geriatrik i Bromma

Anisa Mohamed, undersköterska på Stockholms Sjukhems geriatrik i Bromma.

I projektgruppen Min vård – Mitt språk

Annika Rydebjörk, arbetsterapeut

Anisa Mohamed, undersköterska

Athoosa Zahedi, sjuksköterka

Carl Eriksson, läkare

Ansvariga för själva initiativet Förbättringskraft på Stockholms Sjukhem, som språksatsningen ingått i är Ulrika Jakobsson, verksamhetsutvecklare och utvecklingsledare Karin Evenholt.

Månadens FoUU-projekt

Månadens FoUU-projekt kommer att vara ett stående inslag under 2020 där vi varje månad presenterar ett projekt inom forskning, utveckling, utbildning eller innovation från vår FoUU-enhet på Stockholms Sjukhem.