Ny logopedmottagning öppnar på Kungsholmen

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Nyligen slog en ny logopedmottagning upp portarna på Kungsholmen. 
– Det här är en del i vårdkedjan som vi tidigare saknat, det känns jättebra att kunna erbjuda den nu, säger Emmelie Persson, specialist inom sväljning med inriktning neurologiska sjukdomar och skador.

På logopedmottagningen utreds och behandlas tal-, språk- och sväljningssvårigheter som orsakats av neurologisk sjukdom eller skada.
– Vi utformar alla behandlingar efter patienternas behov, vilket även kan inkludera förskrivning av hjälpmedel. Vi ger också rådgivning och handledning till anhöriga så att de blir insatta och förstår bättre.

Här är det viktigt att förstå att man själv kan be sin läkare eller logoped om att man vill komma till oss

Mottagningens logopeder är LSVT-certifierade och erbjuder LSVT LOUD-behandling, vilket är en intensiv behandling vid tal- och röstpåverkan som orsakats av Parkinsons sjukdom.
– Det går både att komma till mottagningen och så kan vi göra hembesök, eller ha digitala vårdmöten, säger Emmelie Persson.

Går att boka tid

De patienter som vill komma till logopedmottagningen behöver en remiss från sin läkare eller logoped.
– Här är det viktigt att förstå att man själv kan be sin läkare eller logoped om att man vill komma till oss. Vi ser fram emot att få en rivstart i höst med flera patienter. Nu har vi inte haft så högt tryck då den här patientgruppen inte har kunnat göra mottagningsbesök på grund av situationen med covid-19.

Varför behövs den nya​ logopedmottagningen?

– För att det är en del av vårdkedjan som vi har saknat. Det här är oftast en rehabilitering i ett senare skede när patienterna redan har haft teamrehabilitering inom exempelvis neuroteam, eller annan planerad neurologisk rehabilitering. Tidigare har vi inte kunnat erbjuda fortsatt träning hos logoped även om behovet funnits efter att teamrehabiliteringen har avslutat. Vi kan också göra besök på särskilda boenden.

Emmelie Persson

Emmelie Persson, specialist inom sväljning med inriktning neurologiska sjukdomar och skador.