Specialiserad fysioterapimottagning har öppnat

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Nyligen har en specialiserad fysioterapimottagning slagit upp portarna på Kungsholmen. 
– Målgruppen är patienter med Parkinsons sjukdom, men vi tar också emot personer med andra neurologiska sjukdomar och skador som MS, stroke och ryggmärgsskador, säger Nina Andersson, specialistfysioterapeut inom neurologi på Stockholms Sjukhem.

Patienterna erbjuds fysioterapeutisk bedömning, behandling och rehabilitering.  

Varför behövs den här mottagningen?

– Det här är en del i vårdkedjan som vi inte haft. Det är den sista kompletterande länken och hit kan man vända sig utan remiss. En del av de här patienterna vet inte vad det finns för möjligheter och att man kan få tillgång till den här träningen. Och så kan våra nuvarande verksamheter och även andra vårdaktörer hänvisa vidare till oss då de ser att någon har ett behov av den här rehabiliteringen. 

Vad är det för träning ni erbjuder? 

– ​Det är träning individuellt och i grupp, i grupp har vi exempelvis den välbeforskade Hi-Balance-gruppen som är till för personer med Parkinsons sjukdom och som har god effekt på gång- och balansförmågan. Individuellt tränar vi för att uppnå patientens individuella mål, det kan handla om träning av gång, balans, koordination, motorik, styrka och uthållighet, säger Nina Andersson.

Läs mer om den specialiserade fysioterapimottagningen 

Nina Andersson, specialistfysioterapeut inom neurologi på Stockholms Sjukhem

Nina Andersson, specialistfysioterapeut inom neurologi på Stockholms Sjukhem.