Verksamhetsberättelse 2019

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Nu kan du ta del av Stockholms Sjukhems verksamhetsberättelse för 2019. Vi presenterar resultat inom kvalitet och produktion samt hållbarhet och ekonomi från året som har gått.

– Vi har under det gångna året fortsatt arbetet med att stärka oss för framtiden. Det har vi gjort genom nya projekt och satsningar, men också genom att förbättra i vardagen. Kraften att förändra finns i verksamheten nära boende och patienter. Genom att arbeta personcentrerat och med ständiga förbättringar lägger vi grunden för en god och säker vård och omsorg varje dag, samtidigt som vi skapar förutsättningar för att möta människors behov i framtiden, säger sjukhusdirektör Karin Thalén. 

Digitalisering och nya arbetssätt
Inom rehabilitering har Stockholms Sjukhem infört träning med stöd av ny digital teknik och robotik, i vård- och omsorgsboendet finns numera både läkemedelsapp och robotkatt. Digital hemsjukvård är ett viktigt utvecklingsområde och ett pilotprojekt har genomförts under 2019. Geriatriken har infört medicinska staplar för ökad patientsäkerhet genom automatisk överföring av patientdata till journalsystemet. Även föreberedelser för breddinförande av journal i läsplatta för sjuksköterskor inom sjukvården har startat. Det kommer att ge sjuksköterskor ett mobilt stöd för patientnära arbete samtidigt som patienten kan bli mer delaktig i sin vård.

– En av de viktigaste frågorna under året har varit framtiden för Bromma sjukhus och den verksamhet stiftelsen bedriver där, säger Karin Thalén. Region Stockholm beslutade att sälja fastigheten och Stockholms Sjukhems ambition har varit att säkerställa tillgång till lokalerna för att kunna fortsätta bedriva vård som idag, men också för att kunna bidra till att mer vård och omsorg kan erbjudas människor i västerort. Försäljningen slutfördes i mars 2020 och arbetet startar nu med att planera för framtiden tillsammans med nya fastighetsägaren Vectura.  

Idéburen välfärd och socialt engagemang
– Tillsammans med övriga medlemmar i Famna har vi fortsatt arbetet för att stärka den idéburna sektorn i välfärden. Vi har haft givande dialoger med både Region Stockholm och Stockholms stad kring idéburnas förutsättningar och villkor, säger Karin Thalén.

För att kunna erbjuda sjukvård, rehabilitering och omsorg av hög kvalitet idag och imorgon krävs en ansvarsfull och hållbar verksamhet ur alla perspektiv. Det innebär ett gott ledarskap och en arbetsmiljö där engagerade medarbetare trivs och utvecklas. Det förutsätter att vi erbjuder vård och omsorg på lika villkor, att vi arbetar medvetet för att minska vår klimatpåverkan samt att vi värnar mänskliga rättigheter och arbetar för ett hållbart samhälle.

– Vi har under året stärkt vårt sociala engagemang genom ett nytt samarbete med Röda Korset Kungsholmen. Tillsammans har vi skapat en mötesplats för att motverka ofrivillig ensamhet - Café Vallgossen, berättar Karin Thalén. Att ta samhällsansvar innebär även att vi skapar och sprider kunskap genom vår FoUU-verksamhet. I år har stiftelsen via Jubileumsprogrammet för nyskapande äldrevård beviljat sex miljoner till forskning, utveckling och innovation med inriktning på multisjuka sköra äldre.

Läs digital version av Verksamhetsberättelse 2019 (blädderbar pdf)

Ladda ner/skriv ut pdf av Verksamhetsberättelse 2019​

Vill du ha den tryckta versionen? Beställ via: info@stockholmssjukhem.se

Patientsäkerhetsberättelse 2019
Stockholms Sjukhem gör varje år en särskild patientsäkerhetsberättelse, här kan du ta del av Patientsäkerhetsberättelse 2019​.