Stockholms Sjukhem först ut med ny miljövänlig avfallshantering

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhem är först i Stockholms län med att börja använda en så kallad green box. Den gör så att matrester och annat kompostavfall görs om till något som liknar näringsrik jord. Upp till 100 kilo kan reduceras till cirka 15 kilo efter 13 timmar.

Matavfallet töms direkt i maskinen och blir till steril biologisk massa som exempelvis kan användas som gödningsmedel i rabatter. Inga externa tillsatser eller mikroorganismer används i processen.

– Tidigare har kostenheten haft en avfallskvarn där vi hällt allt matavfall från vård- och omsorgsboendet, sjukhusavdelningarna och restaurangköket. Avfallet har sedan kommit till en stor tank, som tömts en gång per vecka och blivit biogas, säger Mikael Cederberg, kostchef på Stockholms Sjukhem.

Enklare hantering

Men den tidigare kvarnen har varit känslig för annat än matavfall. När exempelvis bestick råkat komma med har de satt stopp i maskinen och personalen har varit tvungen slänga allt avfall i sopsäckar tills den blivit lagad.

– Det här hände ganska ofta och gav både jobbig lukt, merarbete och sämre miljötänk. Den nya ”gröna lådan” arbetar själv under natten och behöver inte samma hantering då det blir så pass lite massa kvar av matresterna.

Personalen slipper också hantera större behållare och undviker därför tunga och onödiga lyft.

– Nu ska vi se hur man kan ta hand om den nya biologiska massan. Kanske kan en del tas ut i parken här på Kungsholmen och får fungera som gödningsmedel. I södra Sverige finns idag ett 20-tal verksamheter som redan använder den här gröna lådan och deras biomassa blir till biogas som sedan omvandlas till drivmedel och gödningsmedel, säger Mikael Cederberg.