Specialistfysioterapeut Nina Andersson är en av de som bemannar covidrehabiliteringen på Kungsholmen.

Specialistfysioterapeut Nina Andersson jobbar med patienter som behöver rehabilitering efter covid-19.

Så här jobbar vi med rehabilitering efter covid-19

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Cathrine Broman Skriv ut sidan

I början av maj öppnade en avdelning för rehabilitering av covidpatienter på Kungsholmen. Specialistfysioterapeut Nina Andersson berättar att de flesta av patienterna kommer från akutsjukhusen och är väldigt muskelsvaga efter att ha legat i respirator.

​​ ​
När började ni med rehabilitering av covidpatienter?

– I början av maj flyttade vi över patienter som behöver rehabilitering efter covid-19 från geriatriska avdelning 16 till rehabavdelning 3. Många av patienterna har varit sjuka länge och har inte längre några symtom medan andra fortfarande kan vara smittsamma, säger Nina Andersson, fysioterapeut och specialist inom neurologi.

Hur många platser har ni och varifrån kommer patienterna?
– Vi har 14 platser och har en bra beläggning. Det spred sig ganska snabbt att vi hade öppnat för rehabilitering av covidpatienter. Avdelning 3 har varit stängd en period och bemannat covidvården på avdelning 16 under tiden. De flesta av patienterna kommer från Sankt Göran eller Karolinska Solna och har fått remiss hit efter att först ha vårdats på IVA och därefter på någon vårdavdelning för covidpatienter.

Vilken typ av patienter är det främst?
– Majoriteten av patienterna är piggare och yngre än på avdelning 16. Många är födda på 50- eller 60-talet och är friska sen tidigare utan särskilda riskfaktorer. Patienterna är ofta trötta och väldigt muskelsvaga efter att ha legat i respirator och har problem med allt från balans till finmotorik.

Hur går rehabiliteringen till?
– Vid inskrivning kartlägger vi behov och sätter gemensamma mål med rehabiliteringen. Därefter startar träningen med korta individuella pass både på förmiddagen och eftermiddagen. Vissa klarar av att komma hem redan efter en vecka, medan andra patienter behöver stanna två veckor upp till en månad. Då finns det ofta en annan diagnos i grunden utöver covid-19. Vid längre rehabilitering har vi rehabmöten med patienten där anhöriga kan vara med via Skype, där vi sätter upp mål och även pratar om hemsituationen.

Vad behöver patienterna träna på?
– De behöver öka sin muskulatur och träna upp sin ork, bland annat gångträning och lättare konditionsträning. Det kan vara trappträning om patienten orkar. De flesta har någon form av gånghjälpmedel när de kommer och behöver träna balansen och att gå utan hjälpmedel. Många patienter är också hesa och har en svag röst efter att ha varit intuberade. Enstaka patienter drabbas också av blodproppar och får kognitiva symptom och minnesproblem.

Vad är största utmaningen i arbetet?
– En utmaning är att vi inte har svar på alla frågor från patienterna. Det finns ju inga tidigare fakta att hämta kunskap från. Det är också besvärligt att kommunicera med skyddsutrustningen på. Det blir inte samma närvaro i mötet med patienterna.

– Allt är nytt men arbetet har stabiliserats sedan vi bildade en rehabavdelning för covidpatienter. Det är roligt att patienterna vill så mycket och kämpar med rehabiliteringen fast de är trötta. De har ett tydligt mål och är på god väg, vilket är väldigt positivt att få vara med om.

I vanliga fall jobbar Nina Andersson i öppenvården som specialistfysioterapeut inom neurologi på primärvårdsrehab på Kungsholmen.