Farzana  Ahmed

Undersköterskan Farzana Ahmed är ett av miljöombuden på vård- och omsorgsboendet på Kungsholmen.

Viktig satsning för att minska matsvinn

Som en del av European week for waste reduction kommer vi den 23-29 november att mäta hur mycket mat vi slänger. Mellan 2016 till 2019 lyckades vi minska vårt matsvinn med 20 procent.

Varje år mäter Stockholms Sjukhem hur mycket mat som slängs i en del av verksamheterna på Kungsholmen. Syftet är att minska matsvinnet och därmed vår belastning på miljön. Från och med 2019 gör vi det som en aktivitet vid European week for waste reduction. Mätningen pågår från måndag den 23 november och en vecka framåt och det är enheterna själva som mäter.

Sedan 2016 har matsvinnet minskat med 20 procent från knappt 27 000 ton till 21 000 ton

– Sedan 2016 har matsvinnet minskat med 20 procent från knappt 27 000 ton till 21 000 ton. Det är en positiv utveckling som vi vill ska hålla i sig, säger Christina Jansson, kvalitets- och miljöansvarig. En ytterligare förbättring är att vi i år har infört GreenBox, där matavfallet förmultnar och de torra resterna blir sedan biogas.

Christina Jansson, kvalitets- och miljöansvarig.

Christina Jansson, kvalitets- och miljöansvarig. 

Noggranna beställningar

I mätningen ingår bara mat som levereras från köket till avdelningarna och våningarna och som sedan skrapas av från tallrikarna, eller blir över i serveringskärlen.

Undersköterskan Farzana Ahmed är ett av miljöombuden på vård- och omsorgsboendet på Kungsholmen.

–  Jag tycker att det är viktigt att man hela tiden arbetar med miljöfrågor. Ett sätt att minska svinnet är att vi gör beställningar som verkligen utgår från hur mycket de boende och även personalen äter. Det är inte alltid helt enkelt, men om man vet att någon inte tycker om något kan man minska den beställningen och inte bara beställa mer av annat istället.

Stockholms Sjukhem har verksamhet både på Kungsholmen och i Bromma. I Bromma finns möjlighet att mäta allt matavfall kontinuerligt och därför görs inte någon större satsning i samband med kampanjen.

European week for waste reduction

European week for waste reduction är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Syftet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall.