Besöksförbudet upphör på äldreboenden

Besöksförbudet har upphört på särskilda boenden för äldre. Det är oerhört efterlängtat, men innebär samtidigt ett stort ansvar för oss alla. Stockholms stads besöksrutiner bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Tillsammans hjälps vi åt att även i fortsättningen undvika smittspridning. Här finns information om vad du behöver tänka på.

Fortsätt att följa de allmänna råden

Det är fortfarande utbredd smittspridning i samhället och inget vaccin är 100 procent effektivt. För närvarande är det också oklart om en vaccinerad person kan sprida smittan vidare. Därför är det viktigt att vi fortsätter att följa smittskyddsåtgärder och allmänna råd.

Stanna hemma om du har symtom

Om du har feber, hosta, snuva eller ont i halsen ska du inte besöka oss. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du stanna hemma. Stanna också hemma om du varit i kontakt med någon med covid-19 de senaste 14 dagarna. Avvakta med besök minst en vecka om du varit utomlands.

Inför besöket

• Kontakta oss i förväg för att boka tid för ditt besök. Telefon: Kontakta våningen/enhet din närstående bor på.

När du kommer till boendet

• Personal möter upp dig vid entrén till enheten
• Du kommer att få möjlighet att tvätta och sprita händerna.
• Använd kirurgiskt munskydd av typen IIR under hela ditt besök. Munskyddet tar du själv med.

Under besöket

• Tänk på att hålla två meters avstånd under besöket.
• Vi ber er att bara vistas i den boendes lägenhet eller i anvisat besöksrum.

Tack för att vi hjälps åt!