Universitetssjukvårdsenhet = En tydlig kvalitetsstämpel

Stockholms Sjukhem har godkänts av Karolinska Institutet och Region Stockholm som universitetssjukvårdsenhet från 1 januari i år. Elisabet Åkesson, läkare och ledare för forskningsarenan vid Stockholms Sjukhem, berättar vad det innebär för patienter och medarbetare.

Att ha fått status som universitetssjukvårdsenhet är en kvalitetsstämpel för Stockholms Sjukhems arbete med att utbilda framtida medarbetare samt ständigt utveckla och förbättra vården.

– Vi har blivit bedömda utifrån satta kriterier för vad som gäller för en universitetssjukvårdsenhet. Egentligen omfattar det bara sjukvården men vi har beslutat att även våra äldreboenden ska ingå så vi har en likvärdig FoUU-verksamhet genom hela vår verksamhet.

Vad är en USV-enhet och varför har Stockholms Sjukhem ansökt om att bli det?

– En universitetssjukvårdsenhet är en vårdgivare som bedriver forskning, utbildning, utveckling och innovation (FoUU) som en del av kärnverksamheten och väl integrerat i vården.

Vad betyder det för patienter och boende?

– Som patient eller boende här på Stockholms Sjukhem kan man bli tillfrågad om att medverka i utvecklingsarbete eller i forskningsstudier. Självklart är det frivilligt och påverkar inte den vård eller omsorg som man får. Många patienter som tackar ja till att vara med i studier upplever ofta att det känns väldigt meningsfullt. Helt enkelt att man är med och utvecklar vården för de som hamnar i en liknande situation framöver, säger Elisabet Åkesson. 

Vad betyder det för personalen?

– Det ger personalen en möjlighet att kontinuerligt kompetensutveckla sig genom att vi hela tiden säkrar att vi nyttjar kunskapsstöden och håller oss ajour med det senaste. När man arbetar med kliniska studier använder man sig av de senaste instrumenten, enkäterna och följer litteraturen i frontlinjen. En annan viktig del är att det ofta känns väldigt meningsfullt och bidrar till kreativitet och en känsla av delaktighet när man får vara med och utveckla den vård som erbjuds patienterna.

USV-status är en bekräftelse på ett fint arbete och visar att Stockholms Sjukhems FoUU-verksamhet, under ledning av FoUU-chef Georg Engel i nära samarbete med bland andra professorerna Miia Kivipelto, Erika Franzén och Peter Strang, Karolinska Institutet, följer Socialstyrelsens nationella nivåkrav.

– Vi är med och utvecklar framtidens vård i Sverige, säger Elisabet Åkesson.

Vad händer framöver?

– Vi fortsätter nu i enlighet med universitetssjukvårdens riktlinjer utveckla vården tillsammans med patientorganisationer, andra vårdgivare, akademi och näringsliv. Om två år kommer vi även att bli bedömda igen.

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Det här gör en universitetssjukvårdsenhet

Fortlöpande bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet

Bedriva utbildning av hög kvalitet

Följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, utbildning och hälso- och sjukvård

Bidra till en evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder Förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- och sjukvården

Samverka med näringslivet och patientorganisationer

Elisabet Åkesson

Elisabet Åkesson, läkare och ledare för forskningsarenan vid Stockholms Sjukhem.