I oktober gjorde Stadsdelsförvaltningen en uppföljning av hur äldreboendet Hornskroken lever upp till avtal, ledningssystem, rutiner och hur vi arbetar med avvikelser. Vi blev godkända. Hör medarbetarna berätta vad som gör Hornskroken så bra.

Nu har vi drivit äldreboendet Hornskroken på entreprenad i drygt ett halvår. I samband med detta granskade Stadsdelsförvaltningen boendet. Ett stort antal dokument; rutiner och egenkontroller som beskriver vårt systematiska arbete med kvalitet och god vård, skickades in till Stadsdelsförvaltningen. Det genomfördes intervjuer med flera medarbetare samt individuella uppföljningar med boende i form av intervjuer på plats.

– Era medarbetare är verkligen era ambassadörer. De säger samma sak som chefer och era dokument, , sa en representant från Stadsdelsförvaltningen efter avslutad uppföljning som avslutades tidigare än avtalat, berättar Peter Ceder, äldreomsorgschef.

Mirta Vidal, verksamhetschef för Hornskroken. Berätta om resultatet.

– Vi fick ett positivt resultat. Bara fem rutiner som ska kompletteras. Jag känner mig nöjd. Alla medarbetare har bidragit på sitt sätt. Vi har utarbetat rutiner och dessa följts också. Men självklart finns det förbättringsområden.

Anna Jernsätter, undersköterska som arbetat på Hornskroken i sju år. Vad är det som gör Hornskroken till en så bra arbetsplats?

– Vi är ett ganska litet boende. Alla känner varandra och vi ställer upp för varandra. Vi har ett gott bemötande mot anhöriga och boende. Vi har nästan ingen personalomsättning. Vi har jobbat ihop oss under många år och är trygga med varandra. Vi har personal som åker långt för att få jobba här! Och nu ser cheferna oss också!

Upplever du att det är någon skillnad mot att arbeta i Stockholms Sjukhems regi mot tidigare utförare?

– Ja, verkligen. Vi har fått ökad bemanning och får jättemycket uppskattning av cheferna (till skillnad från tidigare utförare, då vi inte fick någon uppskattning). Nu känner vi oss sedda. Det gör ju att vi vill göra mer och ännu bättre. Det är väldigt stor och positiv skillnad. Framförallt får vi mer tid för våra boende nu! Nu får vi mat från vårt fantastiska kök och den är jättepopulär. Och det gör också att vi får mer tid till de boende. Nu får de inte bara en meningsfull dag, utan också en meningsfull kväll.

Jeanna Pavlovic, medicinska ansvarig sjuksköterska (MAS), berättar om sin upplevsele.

– Jag har skapat rutiner för Hornskroken. Det behövs på detaljnivå. Dessa har jag skickat till cheferna och haft möten med teamledare, sjuksköterskor och paramedicinare, beroende på dokument, för att samtala om rutinerna. Det har fungerat lätt på Hornskroken. Jag upplever att många var positivt inställda till att Stockholms Sjukhem tog över verksamheten. Det gjorde att de var med på tåget från start och har varit väldigt behjälpliga.

Vad säger du om resultatet?

– Medarbetarna hade i intervjuer lyft att det på Hornskroken är nära till eldningen och att MAS finns här när vi behöver och kan arbeta operativt i verksamheten. Det känns bra att höra. Jag har förtroende för och känner trygghet för ledningen. Vi jobbar bra ihop. Det ger resultat.

– Nu är grunden lagd, nu börjar jobbet. Att följa rutinerna och årshjulen. Det här är bara början.

Menana, undersköterska och har arbetat tio år på Hornskroken. Vad tänker du om det goda resultatet i uppföljningen?

– Det är bra att de kontrollerar hur vi arbetar. Det går alltid att bli bättre. Men vi jobbar hårt och det resultatet i uppföljningen blir ett erkännande på att vi gör ett bra jobb. Vi är engagerade, inte bara en medarbetare utan alla i huset kämpar för att göra ett bra jobb. Det känns bra att få det här erkännandet.