Silya Molin, undersköterska som är med i Stockholms Sjukhems etikråd.

Silya Molin, undersköterska som är med i Stockholms Sjukhems etikråd.

Möt en av våra etikrådsrepresentanter

Silya Molin, undersköterska (natt) på Hornskroken på Södermalm, är en av dem som är med i vårt etikråd. Hör henne berätta hur etikrådet hjälper henne och därmed de boende på Hornskroken.

Hur känns det att vara en del av Stockholms Sjukhems etikråd?

– Det känns väldigt givande! I rådet träffas medarbetare från många olika yrkesgrupper och pratar. Vi jobbar inom olika typer av verksamheter men arbetar mot samma mål; att göra det bästa för våra boende och patienter. Och för mig som arbetar med personer med demens, behövs det mer samtal kring etik och etiska reflektioner. På etikrådet har vi även pratat om hur vi ska behandla varandra på arbetsplatsen. Det är också viktigt.

Har du, genom etikrådet, kunnat bidra på Hornskroken?

– Ja, jag har fått andra perspektiv nu, ett etiskt tänk. Jag vill få möjlighet att prata med mina kollegor om det jag lärt mig och vad vi håller på med på etikrådet. Jag skulle vilja att vi alla arbetar på samma sätt, eller nästan i alla fall.

Kan du sätta ord på hur deltagandet i etikrådet vidgat din egen kompetens/dina tankar kring etik i din yrkesroll?

– På natten är jag själv på enheten och bestämmer mycket själv och har ett stort ansvar. Till exempel har jag tänkt mycket över hur mycket de boende ska bestämma själva och hur mycket bestämmer jag över de boende? Vart går gränsen? Jag har tänkt till mer. Jag jobbar för att underlätta för våra boende. Inte för att underlätta mitt eget arbete. Det medför att saker och ting kan ta längre tid eller så, men det behövs.

Vad händer framöver i etikrådet?

– Vi ska ha nästa träff i februari. Vi skickar in fall som vi stöter på i arbetet till Madhuri, så kan hon ta upp dem på etikrådet. Vi har också pratat om att ha etikrond och min chef har välkomnat oss att ha etikrond på Hornskroken och även Madhuri är positiv till det. Jag är så tacksam för att min chef möjliggör för mig att vara en del av etikrådet. Hon har behövt flytta vissa av mina arbetspass för att jag ska kunna gå.