Nytt namn på vårt boende

Under hösten har en namntävling pågått där boende, anhöriga och medarbetare fått lämna bidrag till nytt namn för vårt boende på Kungsholmen. En jury har nu utsett ett vinnande bidrag. 1 januari 2022 heter boendet Vallgossen.

Vi beslutat att namnen på våra äldreboenden ska vara kopplade till kultur. Kultur är en stor och viktig del inom Stockholms Sjukhem. Vi har en stor konstskatt och gör många aktiviteter kopplade till kultur. Därför känns det naturligt att låta våra boenden få namn med koppling till just kultur.

Valet av namn på vårt boende

Valet av namn för just vårt boende har beslutats genom en namntävling där boende, medarbetare och anhöriga uppmuntrats att lämna namnförslag. En jury tillsattes för att fatta beslut i frågan. Ett namnförslag fick samtliga röster av juryn. Namnet är:

Vallgossen-ett äldreboende i Stiftelsen Stockholms Sjukhem.

Fin motivering till namnet

Kungsholmen var en del av Stockholms som bebyggdes sent. Här gick vallgossar och vallade djur i närhet till Stockholm. Namnet på kvarteret som sedan byggdes fick namnet Vallgossen. Här sattes en staty upp, av en vallgosse, med namnet Vallgossen. Denna staty finns kvar i närområdet.

Vi bedriver idag en knutpunkt för att minska känslan av ensamhet; ett café i vår restaurang under namnet Café Vallgossen.