Över 90 procent är nöjda med vården på Stockholms Sjukhem

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhems patientenkät mäter patienters och boendes upplevelse av vården och omsorgen. Förra året var hela 90 procent nöjda med vården trots att det var pandemi.

Sedan 2017 har Stockholms Sjukhems använt sig av egen patientenkät för att mäta patienters och boendes upplevelser av vården och omsorgen. Resultatet från 2020 visar att mer än 90 procent är nöjda med vården som helhet, bemötande och trygghet. Enkäten består av åtta frågor som är baserade på ett urval av de frågor som finns i den nationella patientenkäten som Sveriges kommuner och regioner, SKR, står för.

Vi mäter kontinuerligt och kan följa patientupplevelsen under tid och vidta förbättringsarbeten direkt

Christina Jansson, kvalitets- och miljöansvarig på Stockholms Sjukhem, ser patientenkäten som ett viktigt instrument.

– Enkäten bidrar till att vi får bättre patientsäkerhet, om patienten inte upplever ett bra bemötande och känner sig trygg i vården ger det en direkt och indirekt påverkan på vården.

Verksamhetscheferna kan få svaren i realtid och ett aktuellt resultat kan återföras till medarbetarna.

– Vi mäter kontinuerligt och kan följa patientupplevelsen under tid och vidta förbättringsarbeten direkt, säger Christina Jansson.

Tydlig läsplatta

Enkäten besvaras på en läsplatta med stor text och tydliga knappar och den digitala metoden ger möjlighet till snabb återkoppling. Förra året kom det inte in lika många svar som tidigare år då läsplattorna även lånades ut till patienter som fick kommunicera digitalt med sina anhöriga eftersom de inte fick ta emot besök på grund av pandemin.

– Innan pandemin hade vi hela 93 procent som var nöjda med vården som helhet, bemötande och trygghet. Under 2020, och med pandemin, fick vi en lägre svarsfrekvens och bibehöll ändå en hög patientnöjdhet, mer än 90 procent, det ser vi som ett gott betyg, säger Christina Jansson.

För lite TV-kanaler

Patienterna på geriatriken får svara på enkäten i samband med att de ska skrivas ut. Pia Fernå, enhetschef på geriatriken i Bromma, är glad över det fina resultatet och menar att undersökningen är viktig.

– Här får vi möjlighet att både se vad patienterna tycker är bra och vad som kan förbättras. Vi har bland annat fått återkoppling av patienter att de tycker att TV-utbudet är för litet. Vi har tagit den frågan vidare för att kunna göra en förbättring så att patienterna får mer att titta på då de är på sina rum.

Vad gör ni med resultatet?

– Hos oss tar vi upp förbättringsförslagen när vi har APT på avdelningen. Om det är en särskild yrkesgrupp som exempelvis sjuksköterskor som berörs kan vi ta det på deras egna möten. Vi får också in många fina omdömen som är extra roligt att visa för personalen, säger Pia Fernå.

Christina Jansson

Christina Jansson, kvalitets- och miljöansvarig

Pia Fernå, enhetschef på geriatriken i Bromma