Peter Ceder berättar om äldreomsorgen

Peter Ceder är relativt ny äldreomsorgschef på Stockholms Sjukhem. Idag har vi två äldreboenden och nu planerar vi för att låta vår äldreomsorg växa. Peter berättar mer om detta.

Vem är du, Peter?

– ­­Jag är 51 år och lever tillsammans med min fru Louise. Vi har tre barn och innan året är slut kommer vårt tredje barnbarn. Jag är sjuksköterska i grunden med vidareutbildning i onkologi och strålbehandling. Jag började som chef år 2000 på Karolinska Sjukhuset. Förutom de tidiga åren som underskötare i äldreomsorg har jag verkat som chef i ett privat omsorgsföretag i 10 år. Där hann jag vara med och öppna flera nya äldreboenden. Innan jag började här på Stockholms Sjukhem hann jag även jobba med elevhälsa i en kommun några år.

– Helger och ledigheter är jag oftast på lantstället i Roslagen med familj och vänner. Där är det alltid fullt av projekt i huset eller i trädgården. På senare år har jag börjat uppskatta träning på gymmet och när tid ges så blir det en skiss eller en tavla.

Nu har du jobbat i cirka sex månader hos oss. Vad är din upplevelse av Stockholms Sjukhem?

– Min upplevelse av Stockholms Sjukhem är hittills bara positiv. Det är fina verksamheter och de allra flesta är väldigt stolta och trevliga. Det finns otroligt mycket kompetens och erfarenhet. Jag har blivit väldigt väl bemött och trivs jättebra här. Jag hoppas få vara en del av det här under många år framöver. Det finns en själ och en historia som är värd att bevara och bygga vidare på när vi ska expandera äldreomsorgen.

Vad händer i vår äldreomsorg?

– Sedan i februari driver vi två äldreboenden. Framöver planerar vi för att öppna fler äldreboenden. Stockholms Sjukhems äldreomsorg kommer därmed att växa. Idag har vi ett äldreboende på Kungsholmen som vi driver i egen regi i egna lokaler. Platserna beläggs genom lagen om valfrihet (LOV) eller genom individavtal. På Södermalm driver vi äldreboendet Hornskroken (demensboende) på entreprenad genom Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Vad är det för boenden och var kommer de att finnas?

– Vi har tecknat avtal med tre fastighetsägare för de tre boenden som vi kommer att öppna framöver. Först ut är Upplands Väsby, där det ska byggas ett äldreboende med 80 lägenheter. Där kommer vi att samverka med en förskola i botten. Enligt plan får vi tillträde till fastigheten november 2022. I januari 2023 får vi tillgång till 78 lägenheter i Bromma sjukhus, där vi redan idag bedriver geriatrik, ASIH och rehabilitering. Och i april 2023 planerar vi öppna ett boende med 60 lägenheter i ett fristående hus i Hasseludden, Nacka.

Vad är din målbild för vår äldreomsorg?

– Min målbild för äldreomsorgen i Stockholms Sjukhem är en verksamhet känd för sin kvalitet och sitt innehåll. Vi har ett väldigt gott rykte i det vi driver idag. Bara på Kungsholmen har vi en väldigt lång kö varför de flesta hinner bo på ett annat boende i avvaktan på plats. Det står för något som vi ska bevara och vara rädda om. Det är en utmaning att omsätta det på helt nya platser i länet men mitt mål är att vi även på kommande ställen ska ha kö när vi väl är fullbelagda. Jag vill också att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där även medarbetarna naturligt känner en stor stolthet över det vi erbjuder våra äldre.