Staffan Ekefjärd, fysioterapeut på Stockholms Sjukhem.

Staffan Ekefjärd, fysioterapeut på Stockholms Sjukhem.

Postcovid – behandling och tips på aktivitet

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

5 frågor om rehabilitering efter covid-19

Drygt en av tjugo drabbas av långdragen postcovid efter covid-19. Vi har ställt 5 frågor om ämnet till Staffan Ekefjärd, fysioterapeut på Stockholms Sjukhem. 

Vilka är patienterna?

– Ungefär en av tjugo drabbas av långdragna covid-19-symtom, så kallad postcovid. Det gäller både personer som behandlats på IVA och personer som inte sökt vård under sin sjukdomsperiod. Det innebär att man har kvarstående eller sena symtom trots att infektionen har läkt ut. Vissa har väldigt lätta symtom medan andra begränsas mycket i sin vardag.

Vilka besvär har de här personerna?

– Forskningen kring postcovid är i sin linda och det finns många dokumenterade symtom. De vanligaste är fatigue och dyspné som drabbar 87 procent respektive 71 procent. Fatigue innebär en trötthet utöver det vanliga, och dyspné innebär att man upplever besvär med andningen exempelvis andnöd och andfåddhet.  Andra exempel på vanliga symtom vid postcovid är huvudvärk, nedsatt minne och koncentration, svaghet samt muskelvärk.

Vilken hjälp kan man få?

– Om man fortsatt upplever symtom efter covid-19 kan man söka tid för bedömning hos fysioterapeut/sjukgymnast. Vi kan bidra med övervakad och guidad träning där vi monitorerar puls och syresättning och på ett säkert sätt hjälper patienterna att öka sin fysiska kapacitet. Vi gör en bedömning av symtomen och lägger upp behandlingen efter individuella behov. Där det behövs kan vi jobba med exempelvis andningsträning, konditions- och styrketräning. Ibland finns ett behov av hjälpmedel vid andningsträning, dessa kan vi då förskriva och instruera.

Vad kan ni göra för de som upplever att det känns tufft att komma igång?

– De som upplever stora begränsningar på grund av sina symtom kan gynnas av insatser för att uppnå energibalans, vilket innebär energibesparande aktiviteter, återhämtning och kognitiv ergonomi. Det här gör vi för att man ska klara av att vara så aktiv som möjligt samtidigt som man undviker återfall till följd av överansträngning.

Varför ska man träna?

– Det är viktigt att bibehålla eller återkomma till sina motionsvanor, inte minst för de generella hälsoeffekter vi får av att röra på oss. Rekommendationerna om minst 150 minuter fysisk aktivitet per vecka är en bra början. I forskningen ser man även en positiv effekt på både andningsfunktion och gångsträcka efter specifik andningsträning på patienter med postcovid.

Läs mer och boka tid till fysioterapeut