Etikarbete under mars och april

Stockholms Sjukhems satsning på etik fortsätter. Under mars och april har Madhuri Gogineni haft hektiska dagar för att sprida etikkunskap i olika sammanhang.

Det händer mycket nu under våren och det känns så spännande och kul! Säger Madhuri Gogineni, överläkare på Palliativ vård och ordförande i Stockholms Sjukhems etikråd.

Stockholms Sjukhem stärker den egna organisationen i etik. Madhuri håller även i kurser i etik, har etikronder och deltar i andra sammanhang där hennes kompetens bidrar. Nedan ser du vad Madhuri har bidragit med under mars och april.

 

Delegation för medicinsk etik

25 mars träffade Madhuri Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. De som arbetar för att främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt är delaktiga i utarbetandet av etiska riktlinjer. Madhuri är en av de åtta läkarna som träffas varannan månad för att prata om olika samhällsetiska frågor. Resultaten av deras arbete mynnar ut i uttalanden kring det berörda ämnet. Det kan till exempel vara ”Hur hanterar vi medarbetare i sjukvården som inte vill vaccinera sig?”.

Stockholms Sjukhems etikråd

30 mars var det dags igen för Stockholms Sjukhems egna etikråd. Denna gång skedde träffen i Bromma.

AT-stämma för AT-läkare

Det hölls en AT-stämma för AT-läkare från hela landet 30 mars – 2 april. Under stämman fick deltagarna välja på seminarie att gå på, av ett urval som sker samtidigt. Ett av seminarierna hölls av Anna Lindblad, forskare i etik på KI och överläkare Stockholms Sjukhems Geriatrik i Bromma samt en av medlemmarna i Stockholms Sjukhems etikråd tillsammans med MadhuriDet fanns 20 platser, men långt fler hade innan anmält sitt intresse att delta i just etiksemianriet.

Framtidsmässan

Framtidsmässan är en digital mässa i syfte att rekrytera nya medarbetare. I år skedde denna sjätte april och en av utställarna på mässan var Stockholms Sjukhem. Varje utställare har möjlighet att erbjuda en föreläsning och deltagarna som besökte vår digitala monter kunde lyssna till en kort föreläsning om etik av Madhuri.

Hornskroken- ett första samtal på APT om etik och samtal om att genomföra etikrond

Sjätte april besökte Madhuri Hornskroken för att under äldreboendets APT samtala om etik. Syftet är att planera inför en kommande etikrond här. Med är självklart också Silya Molin som deltagare i etikrådet och arbetar natt som undersköterska på Hornskroken.

Etikråd på Karolinska Sjukhuset

Madhuri var tidigare anställd på Karolinska Sjukhuset och var då ordförande i deras etikråd. När hon avslutade sin anställning där, ville Karolinska Sjukhuset att hon skulle vara kvar i rådet. Nu är hon adjungerad i deras etikråd och deltog i det den 7 april.

Palliativ vård och etik för narkosläkare/ST-läkare på Nya Karolinska

Den 8 april var Madhuri tillsammans med Franziska Edvinsson, överläkare Palliativmedicin Stockholms Sjukhem, och besökte Nya Karolinska. Där föreläste de om palliativ vård och etik för narkosläkare/ST-läkare.

Nationellt Balintmöte

Den 22- 23 april skedde det nationella Balintmötet i Stockholm på van der Nootska palatset. Temat var "Etik och etiska konflikter i kliniskt arbete". Mötet hölls av Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi och riktade sig till läkare. Här höll Madhuri ett föredrag och en diskussion på temat ”Etik i den kliniska vardagen”.