Frågor och svar med MAS Elvira Avdic

Den första december började äldreomsorgens nya MAS & Kvalitetsutvecklare, Elvira hos oss. Nu får vi lära känna henne lite bättre genom några frågor.

Berätta om din roll på Stockholms Sjukhem.

– I min roll som MAS och kvalitetsutvecklare kommer jag tillsammans med chefer och medarbetare att bidra med säkerställandet av en god kvalitet och en säker vård för våra boende och patienter. Jag kommer att ansvara övergripande för vår kvalitet, kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen. I min roll ingår även att samverka med FoUU, chefläkarkansli, kvalitets-, miljö och informationssäkerhetsansvarig för att möjliggöra en fördelaktig tillväxt och utveckling av äldreomsorgen inom Stockholms sjukhem.

Vad har du för känsla av Stockholms Sjukhem?

– Jag gillar min nya arbetsplats. Jag känner mig ödmjuk inför dess historia samt smickrad att få kunna vara del av nuet.  Jag ser fram emot att ta mig an mitt nya uppdrag med förväntan och tillförsikt. Det ska bli spännande att få bidra till fortsatt utveckling inom Stockholms Sjukhems äldreomsorg.

Du har erfarenhet av att arbeta på Stockholms Sjukhem sedan tidigare, berätta.

– För många år sedan har jag arbetat som sjuksköterska inom ASIH Bromma, Stockholms Sjukhem. Det var en mycket lärorik tid att jobba med palliativ vård för mig som då var ganska ny i min roll som sjuksköterska. Inom ASIH Bromma hade jag många härliga kollegor och chefer som såg till att det blev en trivsam arbetsplats.

Vad tänker du om att vi växer och ”snart” har tre äldreboenden till?

– Behovet av äldreomsorg växer stadigt då den äldre befolkningen väntas öka betydligt i kommunerna. Det är positivt att Stockholms Sjukhem kan bidra och möta det ökande behovet med flera äldreboendeplatser och med det kunna erbjuda fler äldre som behöver oss bästa möjliga stöd, vård och omsorg.

Vi satsar ju mycket på konst och kultur. Och har namn på boenden kopplat till kultur. Vad tänker du kring det?

– Stockholm Sjukhems stiftelse har haft intresse för konst och kultur i vårdmiljö sedan verksamheten startade. Att vi namnger våra nya boenden kopplat till kultur kan vara en aspekt på att den fina traditionen fortsätter i nutid. Att vi nu ges möjlighet att namnge våra äldreboenden är i allra högsta grad en betydelsefull komponent i att skapa sammanhang och identitet som kan kopplas direkt till Stockholms Sjukhem.