Namn på våra kommande äldreboenden

Våra äldreboenden ska ha namn kopplade till kultur. Nu har det spikats vilka inriktningar och namn de boenden som nu byggs i Upplands Väsby, Bromma och Nacka får.

Vad är kultur egentligen? Vi låter Svenska Akademins definition inleda denna nyhet.

”Verksamhet som syftar till att framkalla särskilda sinnesintryck och känslomässig eller tankemässig inlevelse som vanligen innebär något slags högre njutning.”

Stockholms Sjukhem har en tradition historiskt av att satsa på kultur och konst i utvecklingen av en god vård och omsorgsmiljö. Som exempel har vi idag en unik samling på 600- 700 verk. Vi menar att den satsning vi gör på kultur är en av våra styrkor. Och det är något som vi kommer att låta dem som bor på våra äldreboenden och besöker dessa, att få ta del av.

Tre boenden - tre kulturinriktningar

De kommande tre äldreboendena kommer att få olika typ av kulturinriktning.

Boendet i Upplands Väsby får ett namn kopplat till musik. Namnet är: Nyckelharpan – ett av stiftelsen Stockholms Sjukhems äldreboenden. Boendet öppnar i november i år.

Upplands Väsby är en kommun med stark koppling till musik. Det är nog få som missat hårdrocksbandet Europe eller artister som Tommy Nilsson, Tone Norum eller Åsa Jinder som alla har bott i kommunen. Nyckelharpa är det instrument som blivit starkt förknippat med just riksspelmannen Åsa Jinder. Här kommer vi säkert att kunna hitta samverkansformer med förskolan i bottenplan, kopplat till musik.

På boendet Nyckelharpan kommer det att finnas såväl musikrum som dansbana.

Boendet i Bromma får ett namn kopplat till bildkonst, nämligen Mosaiken – ett av stiftelsen Stockholms Sjukhems äldreboenden. I boendet i den vackra tegelbyggnaden kommer det bland annat att finnas en ateljé. Boendet öppnar Q1 år 2023.

Boendet i Nacka får ett namn med koppling till litteratur: Poesin – ett av stiftelsen Stockholms Sjukhems äldreboenden. Här kommer det att finnas ett bibliotek. Boendet öppnar Q4 2023.

Namnet och boendets tema inspirerar till aktiviteter

– På våra äldreboenden har vi aktivitetssamordnare och kultursamordnare som kommer att bidra inom kulturens område. Vi kommer att bjuda in till aktiviteter kopplade till kultur, så som konstvisningar, musikuppträdande, litteraturstunder på valt temat.

–Vi kommer också att smycka husen med konst på det valda namntemat.

– Vi kommer bjuda in medarbetare som inte har svenska som första språk till kulturcafé; ett sätt att samtala kring kultur och kulturhistoria, samtidigt som det blir språkträning i det svenska språket och inbjuder till samtalsämnen mellan medarbetare och boende.