Omtankesamtal med medarbetare

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

Genom att värna om våra medarbetares hälsa, har äldreomsorgen infört omtankesamtal. Syftet är att möjliggöra för medarbetaren att bli sedd, få eventuella anpassningar eller stöd för bästa hälsa. Det leder i sin tur till bättre omsorg av våra boende.

Omtankesamtalet kan genomföras exempelvis då en medarbetare visar tecken på ohälsa trots närvaro på arbetsplatsen eller har upprepad korttidsfrånvaro. Vad ligger bakom ohälsan? Finns det något vi på Stockholms Sjukhem kan göra för att förbättra för medarbetarens välmående?

Tack vare omtankesamtal kan vi fånga upp de medarbetare som kan behöva extra stöd av oss. Tanken är att det kan leda till att medarbetaren får det stöd hen behöver och att vi får en stabil arbetsgrupp. Det i sin tur leder till att våra boende får en bättre omsorg.

Se filmen där Mirta Vidal, biträdande verksamhetschef på Vallgossen, berättar om detta.

Mirta berättar om omtankesamtal