Nyckelharpan byggt enligt Svanens kriterier

Marinette Hansson, etableringsansvarig Stockholms Sjukhem. Äldreboendet Nyckelharpan i Upplands Väsby.

Marinette Hansson, etableringsansvarig Stockholms Sjukhem. Äldreboendet Nyckelharpan i Upplands Väsby.

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

Äldreboendet Nyckelharpan i Upplands Väsby är inte bara ett hus för flera generationer, det är också byggt enligt Svanenmärkningens kriterier. Vad innebär det? Vi låter en som kan berätta om detta, Åsa Östman, projektchef på Hemsö.

Huset som äldreboendet Nyckelharpan finns i ägs av företaget Hemsö. De har tillsammans med Stockholms Sjukhem planerat och nu skapat ett speciellt hus. Ett hus för flera generationer som kommer att Svenanmärkas.

– Det finns många fördelar med ett Svanenmärkt hus. Forskning visar på att med medvetna materialval genom certifieringar förbättras inomhusklimatet, vilket är en viktig aspekt för Hemsö. Utöver de uppenbara fördelar med att högt ställda hållbarhetskrav på produkter och material, är Svanen även ett för många känt hållbarhetsinitiativ. Det medverkar även till att barnen och de äldre som ska vistas i lokalerna vet om att byggprojektet har eftersträvat att vara särskilt skonsamt mot miljön, vilket förhoppningsvis uppmuntrar hyresgästerna att vara det dem med! Resonerar Åsa.

Vad innebär egentligen att ett hus är Svanenmärkt?

– Svanen ställer höga krav på materialval, att dessa ska vara giftfria och långsiktigt skonsamma mot människor och miljö. Detta har bland annat påverkat vårt val av golvmattor och vitvaror. Vi har också tagit särskild hänsyn till avfall och säkerställt att Stockholms Sjukhem och Raoul Wallenbergskolan har erforderliga ytor för att kunna källsortera i den höga grad som Svanen kräver. Närvarostyrd belysning är ytterligare en åtgärd som Svanen har krävt, berättar Åsa Östman.

Idag kan både småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader Svanenmärkas. Huset Nyckelharpan är i, är både flerbostadshus och förskola på samma gång. När Raoul Wallenbergskolan och Stockholms Sjukhem får lokalerna överlämnade till sig, sker de sista stegen som krävs för att Svanenmärkningen ska kunna ges.

– Vid överlämnandet ska entreprenören genomföra en driftutbildning både för Hemsös förvaltning, men även för Stockholms Sjukhem och Raoul Wallenbergskolan. I samband med utbildningarna presenteras också skriftligt material gällande drift och skötsel för att möjliggöra en skonsam och långsiktig skötsel av lokalerna, berättar Åsa.

Svanenmärkningen erhålls först när huset är färdigställt i sin helhet och entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. Då skickas alla underlag in till Svanen för granskning, och efter att material har godkänts får fastighetsägaren en bekräftelse på att certifiering är uppnådd. Detta sker inom två månader efter att Stockholms Sjukhem har tillträtt lokalerna.

Hur har det varit att arbeta med just detta hus?
– Det har varit en otroligt lärorik och spännande resa. På grund av de olika verksamheterna, förskola och äldreboende, har kraven sett något olika ut på de olika våningsplanen. Det har bland annat ställts olika krav på ljudklassning beroende på vem som nyttjar lokalerna. Sammanfattningsvis har det varit ett otroligt spännande projekt och Hemsö ser fram emot att utveckla fler Svanenmärkta byggnader, avslutar Åsa.

 

Marinette Hansson, affärsutvecklare på Stockholms Sjukhem, är den som har arbetat med planering av Nyckelharpan under flera år.

Nu står det snart Svanenmärkta boendet strax klart. Hur känns det?

– Det känns förstås otroligt spännande att verksamheten nu får flytta in i de lokaler som vi planerat under så lång tid. Stockholms Sjukhem har, liksom Hemsö, högt ställda mål kring hållbarhet. Vi vill erbjuda både våra boende och medarbetare en sund inomhusmiljö och det kan det vi känna oss trygga med att Nyckelharpan gör. Det är också viktigt för oss att vår verksamhet påverkar miljön så lite som möjligt och då är ett hus med låg energianvändning helt rätt. Vi ställer också krav på att våra leverantörer av inventarier, utrustning och förbrukningsmaterial till Nyckelharpan ska eftersträva ett livscykelperspektiv avseende miljöpåverkan och att de ska arbeta med att ständigt förbättra sin miljöprestanda, minimera resursförbrukning och utsläpp, säger Marinette.

Hur har det varit för dig att arbeta med att planera ett Svanenmärkt hus?

– Det har varit väldigt tryggt att arbeta tillsammans med Hemsö som har kunskaperna kring hur man bygger hållbara hus och hur man måste bygga för att uppnå Svanenmärkning. Vårt samarbete har fungerat väldigt bra under hela processen. Jag har fokuserat på att utformningen och gestaltningen av boendet ska bli så bra som möjligt för den verksamhet som ska drivas samt att lokalerna uppfyller de krav på funktion, tillgänglighet, säkerhet och hygien som ställs på verksamheten, berättar Marinette.  

Tror du att Stockholms Sjukhem kommer att satsa på att låta fler av våra kommande äldreboenden bli Svanenmärkta hus?

– Vi ska absolut satsa på att de lokaler vi nyttjar för våra verksamheter byggs för att göra så små klimatavtryck som möjligt, både under byggnationen och i livscykeln. Jag upplever att det är stort fokus på hållbarhet i fastighetsbranschen och det finns andra miljöcertifieringar än Svanenmärkning. Som exempel kan jag nämna att Bromma sjukhus kommer att få en klart minskad miljöpåverkan efter den pågående ombyggnationen och då kommer att certifieras enligt LEED som är ett annat miljöcertifieringssystem för byggindustrin, avslutar Marinette.

 

Fakta om Svanenmärkt hus kriterier

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och:

  • har låg energianvändning
  • uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter
  • säkrar en god innemiljö och låga emissioner
  • har en kvalitetssäkrad byggprocess

Läs mer om Svanemärkningen för hus här.