Från vänster Anette Alvariza och Cecilia Högberg.

Från vänster Anette Alvariza och Cecilia Högberg.

Satsning på palliativ omvårdnad

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Anette Alvariza, professor i palliativ vård och Cecilia Högberg, doktorand i palliativ vård, förstärker Stockholms Sjukhem i höst.

Anette Alvariza ska arbeta halvtid på Stockholms Sjukhem och kommer att sitta i nära anslutning till verksamheten då hon är på plats i slutet av augusti. Hon är specialistsjuksköterska i cancervård och disputerade 2012, för tre år sedan blev hon professor i palliativ vård. Anette arbetar vid Marie Cederschiöld högskola, Palliativt forskningscentrum, hon är också ämnesföreträdare för palliativ vård i forskarutbildningen.

 Jag har jobbat inom specialiserad palliativ vård i 28 år, vilket är hela mitt professionella yrkesliv. Jag har hört väldigt mycket bra om er palliativa vård och vet att ni är högt renommé och bedriver högkvalitativ vård och har väldigt kunniga medarbetare.

Något du ser fram emot?

– Det känns väldigt utvecklande att få komma in i en ny verksamhet och förvalta mina kunskaper. Jag ser fram emot att få vara en brygga mellan forskning, utveckling och klinisk verksamhet. Sedan ser jag fram emot att få träffa alla medarbetare och skapa nya relationer. 

Satsning i samråd

Cecilia Högberg, doktorand i palliativ vård, är mastersjuksköterska och påbörjar sin utbildning på Marie Cedersköld högskola i oktober. Hon har en åttaårig erfarenhet från specialiserad palliativ vård vid annan verksamhet och har senast arbetat på Palliativt kunskapscentrum.

Sjukhusdirektör Karin Thalén ser fram emot att Stockholms Sjukhem satsar på den palliativa omvårdnaden i samråd med enhetschefer och medarbetare.

– Förhoppningsvis ska Anette Alvariza längre fram också vara en resurs inom äldreomsorgen och geriatriken då hennes kunskaper även passar in i deras verksamheter.

I och med den här satsningen ges det nu möjlighet att lyfta och stimulera palliativ omvårdnad och belysa vikten av teamarbetet. Vi vill skapa fler förebilder då majoriteten som jobbar i vården är just sjuksköterskor och undersköterskor

Läkarna på Stockholms Sjukhem har under lång tid bedrivit framgångsrik forskning i palliativ medicin.

 I och med den här satsningen ges det nu möjlighet att lyfta och stimulera palliativ omvårdnad och belysa vikten av teamarbetet. Vi vill skapa fler förebilder då majoriteten som jobbar i vården är just sjuksköterskor och undersköterskor, säger Karin Thalén.

 

Sjukhusdirektör Karin Thalén och Roger Klinth, rektor på Marie Cederschiöld högskola.

Fördjupat samarbete

Stockholms Sjukhem blev delägare i Marie Cederschiöld högskola i januari 2020 och har sedan dess betalat ett delägarbidrag till högskolan.

 De här tjänsterna finansieras nu med delägarbidraget. Vi får tack vare detta en förstärkning kring patienter och närstående när det gäller palliativ omvårdnad, säger Karin Thalén.

Roger Klinth, rektor på Marie Cederschiöld högskola, håller med Karin Thalén och menar att satsningen ligger helt i linje med de ambitioner som formulerades när Stockholms Sjukhem gick in som delägare i högskolan.

 Ett fördjupat samarbete kring palliativ vård bidrar med ny praktiknära kunskap, skapar förutsättningar för utveckling av klinisk verksamhet och fördjupar samarbetet mellan högskolan och Stockholms Sjukhem, säger rektor Roger Klinth.