Podd med Anette Alvariza

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan
Anette Alvariza, omvårdnadsforskare/professor på Marie Cederschiölds högskola och anställd av Stockholms Sjukhems forsknings-, utbildnings- och utvecklingsenhet.

Anette Alvariza, omvårdnadsforskare/professor på Marie Cederschiölds högskola och anställd av Stockholms Sjukhems forsknings-, utbildnings- och utvecklingsenhet.

Sista tiden i livet ger upphov till många känslor. Cancerfonden har i sin podd intervjuat Anette Alvariza om detta. Anette är omvårdnadsforskare/professor på Marie Cederschiölds högskola och anställd av Stockholms Sjukhems forsknings-, utbildnings- och utvecklingsenhet. Anette forskar kring stöd till närstående utifrån ett palliativt förhållningssätt.

Målet för palliativ vård är att främja bästa möjliga livskvalitet, både för den som är sjuk eller svag av ålder men också för närstående. Vården och omsorgen utgår från ett helhetsperspektiv av människan där fysiska, psykisk, sociala och existentiella aspekter beaktas och bemöts.

Hör intervjun med Anette där hon talar om detta viktiga ämne här.