Seminarie; förbättring i äldreomsorgen enligt OPEN-konceptet

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan
Panelsamtal i Stockholms Sjukhems aula på Kungsholmen.

Panelsamtal i Stockholms Sjukhems aula på Kungsholmen.

Studien som genomförts av Anne-Marie Boström, sjuksköterska och docent, med flera, visade att äldre personer som bor på äldreboende och som är fysiskt aktiva och får i sig tillräckligt med protein får hälsovinster; bl.a. bättre näringsstatus och ökad rörlighet. OPEN-studien visade också att konceptet kan bidra till en mer meningsfull vardag för de boende.

Professor Juergen Bauer från Heidelbergs universitet inledde med en översikt av aktuell forskning angående undernäring och sarkopeni hos äldre. Han lyfte värdet av att erbjuda äldre personer fysisk träning och nutritionsbehandling. Eva Lindqvist, chef på Socialstyrelsens Kompetenscentrum för äldrevård berättade hur man på SoS jobbar för att åstadkomma nödvändiga förbättringar i äldrevården.

OPEN-konceptet har introducerats på Stockholms Sjukhems äldreboende Hornskroken och ska införas på Vallgossen under nästa år. Erfarenheterna så här långt är goda.

Anne-Marie Boström sammanfattar dagen:

– Vi är jättenöjda med seminariet. Diskussionen, som följde på presentationerna, var livlig och full av idéer. Det blir alltmer angeläget med hälsofrämjande arbete utifrån fysisk aktivitet och bra mat för äldre. Det är ett viktigt budskap för den äldre redan innan man flyttar till äldreboende.

- Med OPEN-studien har vi kunnat visa att det går att behålla och till och med förbättra sin hälsa, fortsätter Anne-Marie.

På plats i Stockholms Sjukhems aula på Kungsholmen fanns 40 personer från Socialstyrelsen, Karolinska Institutet och andra lärosäten, flera kommuner i Region Stockholm, chefer och personal från Stockholms Sjukhem. Seminariets deltagare fick med sig många idéer och förslag för att utveckla äldreomsorgen i kommunerna.