Stockholms Sjukhems geriatrik först i Sverige med digitala assistenten Alma

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Stärkt patientsäkerhet, bättre dokumentation och tid som sparas. Sedan början av året har den digitala assistenten Alma underlättat i det dagliga arbetet på geriatriken.

Geriatriken på Stockholms Sjukhem är först ut inom slutenvården med att testa den digitala assistenten Alma som har kopplats till verksamhetens journalsystem TakeCare. Alma visar sig exempelvis på skärmen när den känner att något saknas i dokumentationen. Om det förslagsvis finns en risk för undernäring hos en patient ska det vara kopplat till en aktivitetsplan och det kan Alma känna av.

– Finns det då inte en aktivitetsplan så påminner Alma om det. Det är bra att få en påminnelse om att något saknas i dokumentationen. Den flaggar bland annat också om den märker en stor skillnad i blodtryck eller temperatur hos en patient. I samband med varningen länkar den till vårdhandboken som vi följer säger Elisabet Föll, enhetschef vid geriatriken på Kungsholmen.

Skriver remisser

Något annat som Alma kan hjälpa till med är att skriva remisser till andra vårdgivare, vilket sparar tid. Projektet som startade i början av året har inledningsvis varit inriktat mot att underlätta för sjuksköterskor.

– Sjuksköterskor har varit med i projektet för att vi skulle hitta de rätta algoritmerna som exempelvis när Alma ska flagga, vad den behöver påminna om och vilken hjälp som behövs, säger Elisabet Föll.

Framöver kommer läkarna på geriatriken utvärdera vilka algoritmer de kan ha nytta av och jobba vidare med Alma för deras yrkesgrupp.