SSH-dagen uppmärksammar förbättringsarbete

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Cathrine Broman Skriv ut sidan

Många medarbetare hyllades för sina insatser inom forskning, utveckling, utbildning och innovation på SSH-dagen på Kungsholmen den 11 oktober. Utdelning av diplom, kreativ verkstad och fråga en forskare var några av inslagen i programmet.

Stockholms Sjukhem anordnar SSH-dagen på Kungsholmen och Bromma sjukhus för att sätta ljuset på det FoUUI-arbete* som medarbetarna gör i verksamheterna, lära och inspireras av varandra.

– Här arbetar vi för att ständig förbättra sjukvården och äldreomsorgen tillsammans med patienter och boende. Det är roligt att så många deltar och starkt medverkar till det. Under SSH-dagarna får vi möjlighet att uppmärksamma fantastiska kollegor som driver och medverkar till forskning, utbildning, utveckling och innovation, säger Elisabet Åkesson, FoUU-chef på Stockholms Sjukhem.

Årets förbättringskraft gick till:

 • Katarina Wikman, geriatrik
 • Anna Ahlqvist och Matilda Nordström, rehabilitering

Årets handledare/pedagogiska insats gick till:

 • Aune Kambosho Karlsson och Linnea Engman, rehabilitering
 • Franziska Edvinsson, palliativ vård

Årets innovation/nyttiggörande av ny evidens gick till:

 • Monica Vargas Perez, Silya Molin, Majida Benali, Anne-Marie Boström, Anette Bengtsson, Christina Granholm, Ewa Stenwall, Helen Berglund och Tommy Cederholm, äldreomsorg och rehabilitering
 • Nanna Bäckström, Anna-Eva Friström och Maja Eder, rehabilitering

Externa större FoUUI-anslag har beviljats:

 • Breiffni Leavy, FoUUI/rehabilitering
 • Linda Björkhem-Bergman, FoUUI/palliativ vård

Vidareutbildning med akademisk examen:

 • Stina Jonsson, magisterexamen i hållbar organisation och ledarskap
 • Caroline Amodig, magisterexamen i hållbar organisation och ledarskap
 • Hanna Palo, specialistsjuksköterskeexamen med inriktning palliativ vård
 • Per Boge, specialistsjuksköterskeexamen i vård av äldre
 • Ida Kekonius, specialistfysioterapeutexamen inom onkologi
 • Fanny Vestling, specialistsjuksköterskeexamen med inriktning palliativ vård (uppmärksammas i Bromma)
 • Breiffni Leavy, docenturexamen i fysioterapi

Grattis säger vi till alla medarbetare som uppmärksammats för sina insatser!

Den 25 november går årets SSH-dag av stapeln på Stockholms Sjukhem på Bromma sjukhus.

*FoUUI står för forskning, utveckling, utbildning och innovation.