Stockholms Sjukhem deltog vid Nationella konferensen i palliativ vård

Stockholms Sjukhem var välrepresenterat när drygt 1000 deltagare samlades i Malmö 2-4 oktober för Nationella konferensen i palliativ vård. Flera medarbetare deltog med posters, muntliga presentationer och moderatoruppdrag.

Vid konferensen som numera anordnas årligen samlas forskare, lärare och kliniskt aktiva personer från olika professioner från hela landet för att dela aktuell ny forskning och kunskap samt skapa och vidhålla viktiga nätverk.

Konferensen innehöll en förkonferens med teman som utbildning, forskning och ledarskap medan huvudkonferensen som hölls under två dagar bestod av fem olika spår: död, sorg, samtal, symtomlindring, grundläggande behov och barn. Totalt samlade konferensen 966 deltagare från norr till söder och även utländska föreläsare från England och Nederländerna.

Bidrog med kunskap

Från Stockholms sjukhem deltog flera medarbetare med aktiv medverkan, bland annat specialistsjuksköterska Fanny Vestling presenterade sin poster ”Sjuksköterskestudenters föreställningar om att möta och vårda patienter i livets slut”. Staffan Lundström, docent och överläkare och Franziska Edvinsson, överläkare, pratade om det nya läkarprogrammet med den utvidgade tvåveckors kursen i palliativ medicin. Anette Alvariza, professor i palliativ vård och Birgitta Wiklund, specialistsjuksköterska presenterade projektet E-hälsa – webbaserat stöd för närstående. Överläkare Christel Hedman föreläste om tumörbehandling vid palliativ vård.

Fortsatta diskussioner

Från den specialiserade palliativa vårdavdelningen på Stockholms Sjukhem deltog också en grupp medarbetare. En föreläsning som många upplevde speciellt intressant gällde försoning och hur vi bemöter människor som befinner sig i en av livets största gränssituationer – mötet med döden.

Många blev berörda och kunde konstatera att var och en fått mycket behållning av dagarna, men på lite olika sätt då de har olika bakgrund, professioner och olika lång erfarenhet av att möta patienter och närstående. Många fina diskussioner påbörjades som deltagarna nu ser fram emot att ta vidare till sina personalgrupper på Stockholms Sjukhem.

Konferensen arrangerades av Palliativt Utvecklingscentrum i samarbete med Lunds universitet, Region Skåne och Nationella Rådet för Palliativ vård.

 

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan