Hjärna Tillsammans Utbildning – för att stärka stödet till personer med förvärvad hjärnskada

Hjärna Tillsammans, ett nätverk där Stockholms Sjukhem är en av aktörerna, öppnar nu upp en webbaserad lärplattform. Utbildningarna vänder sig bland annat till personer med förvärvad hjärnskada, deras anhöriga, hälso- och vårdpersonal med flera.

Läs mer på Hjärna Tillsammans webbplats och ta del av utbildningarna.