Studie om träning i hemmet vid Parkinsons sjukdom

Just nu söker vi personer som vill delta i en träningsstudie med start i september 2023. Syftet är att utvärdera hur träning i hemmet, med eller utan digitalt stöd, kan påverka fysisk förmåga hos personer med sjukdomen.

Anmäl dig här


Deltagare lottas till en av två grupper med olika upplägg av hemträning. Som deltagare får du ett hemträningsprogram som du på egen hand utför två till tre gånger per vecka under totalt 10 veckor. Före och efter träningen kommer undersökningar av bl.a. gång- och balansförmåga samt kognition utföras vid Stockholms sjukhem (Kungsholmen).

Vi söker dig som

Har fått diagnosen Parkinsons sjukdom
Inte är så fysiskt aktiv som du önskar och vill få stöd att komma igång
Är 50 år eller äldre
Har känt påverkan på din gångförmåga
Kan gå inomhus utan gånghjälpmedel och kan gå kontinuerligt i minst 6 minuter utan hjälpmedel

Anmäl dig här

Du kan också mejla namn och telefonnummer till jenny.sedhed@ki.se eller ring och tala in ett meddelande med namn och telefonnummer på 073-712 13 19 så återkommer vi till dig!

Ansvarig forskare: Breiffni Leavy, Docent, Fysioterapeut. Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhem.