Upphandling av Hornskroken avbryts

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

Hornskroken & Pensionatet var den första upphandlingen av äldreboende riktad mot idéburen verksamhet i Sverige. Stockholms Sjukhem var den enda aktör som la ett anbud. Den 28 augusti avbröts upphandlingen.

Stockholms Sjukhem har drivit Hornskroken på entreprenad (uppdrag av staden) sedan februari 2021. I denna upphandling var vi de enda som la ett anbud.

– Vi är glada att Stockholm stad väljer att upphandla boendet riktat mot idéburet. Det är en fin verksamhet och vi har gjort vårt yttersta för att kunna lägga ett anbud. Det fasta priset som är lika för alla skapar utmaningar på Hornskroken som är byggt på höjden med små enheter. Stockholms Sjukhems anbud är ett anbud med nollresultat för vår del, säger Peter Ceder, äldreomsorgschef.

Anbudet Stockholms Sjukhem la, godkändes inte i förhållande till den angiva normerande bemanningen.

– Vi hade hoppats att den hade kunnat bli ett gott exempel. Nu blev det inte så. Det är naturligtvis tråkigt för den idéburna sektorn, säger Peter Ceder.

– Vi är ledsna att utfallet i upphandlingen blev på detta sätt. Vi hade hoppats på att få fortsatt bedriva Hornskroken i stiftelsens regi, säger Anette Bengtsson, verksamhetschef Hornskroken.