AI-system ska förhindra fall hos patienter på geriatriken

Uppdaterad 2024-04-26 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

På Stockholms Sjukhems geriatrik på Kungsholmen pågår just nu ett pilotprojekt med ett AI-system som ska motverka fallolyckor hos patienter.

Geriatriken arbetar hela tiden aktivt med fallprevention då många av patienterna är över 65 år och har en uttalad fallrisk. Det senaste tillskottet för att motverka fall är ett AI-system. Pilotprojektet har pågått från 6 mars och kommer fortsätta till sista maj i år. Under projektet ska geriatriken jämföra fallstatistik från föregående år samt göra en jämförelse mellan en avdelning som använder AI-systemet och en som inte gör det.

Den här tekniken övervakar bland annat patienternas rörelser i sängen med hjälp av sensorer som är monterade i taket i patientsalarna, säger Carina Dagberg Hasselblad, ställföreträdande enhetschef på geriatriken på Kungsholmen.

Snabb varning till mobilen

Teknologin gör så att personalen snabbt kan få varningar på sina mobiltelefoner när en patient antingen försöker resa sig, eller redan har gjort det, så att de kan gå in och hjälpa patienten med att exempelvis ta sig till toaletten.

Om en patient ramlar inne på salen känner sensorn alltid av det och varnar för fallolycka och då behöver vi vara extra fort på plats.

Patienter har säker data

Det registreras däremot inte någon identifierbar patientinformation som film- eller ljudinspelning då det endast är rörelsemönster som skannas av, vilket säkerställer patienternas integritet. AI-systemet har visat sig minska antalet fallolyckor med hela 50 till 70 procent.

Om vi bara kan förhindra ett enda fall så anser vi att det är mycket viktigt att göra det. För patienterna innebär det enormt lidande när de faller, men det skapar även oro och i vissa fall kan de också få skador som leder till tragiska konsekvenser av fallet, säger Carina Dagberg Hasselblad.

Viktig utveckling

Sverige har en åldrande befolkning och vårdskador medför också stora kostnader för samhället.

Vi behöver hitta nya effektiva sätt att arbeta med fallprevention för att vården ska bli så trygg och säker som möjligt i framtiden, säger Carina Dagberg Hasselblad.

Carina Dagberg Hasselblad

Carina Dagberg Hasselblad, ställföreträdande enhetschef på geriatriken på Kungsholmen.