Ger tips. Malin Forsblad och Emelie Axelsson är dietister på Stockholms Sjukhem.

Ger tips. Malin Forsblad och Emelie Axelsson är dietister på Stockholms Sjukhem.

Optimera din hälsa med dietisternas experttips från nya nordiska näringsrekommendationerna

Uppdaterad 2024-04-26 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Förra året kom nya nordiska näringsrekommendationer som uppdaterats baserat på ett omfattande vetenskapligt underlag för sambandet mellan matvanor, näringsämnen och hälsa. Dietisterna Malin Forsblad och Emelie Axelsson på Stockholms Sjukhem ger sina bästa tips för att följa dem och vilka hälsofördelar du kan förvänta dig.

Nordiska näringsrekommendationer är riktlinjer som uppdateras för att bättre motsvara den senaste forskningen, samtidigt som de tar hänsyn till miljöpåverkan och hållbarhet.

Vilka är de viktigaste uppdateringarna och förändringarna?

– De viktigaste uppdateringarna innefattar bland annat ökad rekommendation av grönsaker, frukt och bär, från 500 gram per dag till 500 till 800 gram per dag. Maxintaget av rött kött har minskats till 350 gram per vecka från tidigare 500 gram, rekommendationen för fisk har fastställts till 300-450g i veckan.

Någon annan viktig förändring?

– En nyhet är det ökade fokuset på miljöpåverkan och hållbarhet. Rekommendationerna uppmuntrar till att göra mer miljövänliga val, som att välja hållbart fiskad eller odlad fisk och att minska köttkonsumtionen.

Vilka praktiska tips eller råd kan du ge till den som vill följa de nya rekommendationerna?

– För att följa de nya rekommendationerna kan man äta varierat från olika livsmedelskategorier, späda ut kötträtter med grönsaker eller baljväxter, och välja frukt och grönsaker efter säsong eller med lägre klimatpåverkan.

– Andra tips inkluderar att låta grönsaker ingå i maträtter istället för att vara en sidorätt, ha naturella nötter som ett enkelt mellanmål, och planera veckans mat för att inkludera fisk 2-3 gånger.

Vilka hälsofördelar kan man förvänta sig om man följer rekommendationerna?

– Genom att följa rekommendationerna kan man skydda sig mot många folksjukdomar och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar med 30 till 50 procent samt förebygga upp till en tredjedel av alla cancerfall. Att äta varierat minskar risken för näringsbrister och överkonsumtion av oönskade ämnen i maten. Små förändringar kan göra stor skillnad för hälsan.