Fortsatt själsligt stöd till patienter och närstående

Uppdaterad 2024-05-02 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhem har förlängt avtalet ytterligare tre år med Västermalms församling för fortsatt samarbete kring deras diakonitjänster.

Det här innebär att diakonerna Göran Runa och Hege Marie Korshavn kommer fortsätta att tjänstgöra på vårt sjukhus och äldreboende på Kungsholmen. Här möter de patienternas och närståendes andliga och själsliga behov genom samtal. Vid behov förmedlar de också kontakt med företrädare för andra religioner och samfund.

– Våra medarbetare har varit mycket nöjda med diakonernas arbete. Man tycker att de är en stor tillgång i stödet till patienter, närstående och även till medarbetarna själva, säger Erik Wassberg, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem.

Stockholms Sjukhem undersöker nu möjligheten att erbjuda samma upplägg med diakoner i verksamheterna i Bromma och då i samarbete med Bromma församling.