Viktig studie om dropp vid livets slut

Uppdaterad 2024-05-03 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

På Stockholms Sjukhem har nyligen en studie genomförts kring dropp i livets slut. Det här är betydelsefullt eftersom patienter som närmar sig livets slut ofta slutar äta och dricka, vilket väcker frågor om dropp från både patienter och deras närstående, med oro för att patienten ska bli törstig eller till och med dö av törst.

Tidigare studier har visat att dropp i livets slut sällan är till nytta och kan till och med vara skadligt för patienterna.

Därför har vi valt att göra den här studien för att se om vi kan visa de här viktiga resultaten, säger Christel Hedman, överläkare och forskare på Stockholms Sjukhem.

Mående sista veckan i livet

I studien ingick alla patienter som avled av cancer mellan åren 2011 och 2021 och som var registrerade i Svenska palliativregistret. Totalt var nästan 150 000 patienter inkluderade i studien. Ungefär 80 procent av alla patienter som avlider i Sverige registreras i registret och det är vårdpersonal som anger hur patienten har mått under den sista veckan i livet.

I studien jämförde vi symtomen hos patienter som fick dropp med de som inte fick det för att se om det fanns någon skillnad

Resultat

Resultaten visar att dropp tycks göra mer skada än nytta. De tre studerade symtomen var andnöd, rossel och förvirring. Det visade sig att patienter med cancer som fick dropp i livets slut hade betydligt mer andnöd än de som inte fick det. Det är känt att andnöd är ett mycket besvärande symtom i livets slutskede, vilket gör dessa resultat särskilt viktiga, säger Christel Hedman.

Enkelt att använda sig av

Det konstaterades också att det inte fanns någon skillnad mellan dem som fick dropp och dem som inte fick det när det gällde symtomen förvirring och rossel.

De här resultaten är relativt lätta att implementera i vården och kan hjälpa vårdpersonalen att kommunicera med patienter och deras närstående, vilket i sin tur kan gynna både patienternas och personalens välbefinnande, säger Christel Hedman.