Hela 96 procent är nöjda med sin rehabilitering

Stockholms Sjukhems patientenkät mäter patienters och boendes upplevelse av vården och omsorgen. Siffror från 2023 visar att hela 96 procent av de som fått slutenvårdsrehabilitering var nöjda med vården.

Sedan 2017 har Stockholms Sjukhems använt sig av en egen patientenkät för att mäta patienters och boendes upplevelser av vården och omsorgen. Resultatet från 2023 visar att på slutenvårdsrehabiliteringen på Stockholms Sjukhem var hela 96 procent nöjda med vården gällande helhet, bemötande och trygghet.

– Patienterna som kommer hit har varit inneliggande på akutsjukhus och vi tar emot patienter från hela Stockholms län, säger Caroline Amodig, ställföreträdande enhetschef.

Syfte att förbättra och utveckla

Enkäten besvaras i samband med utskrivning på en läsplatta och består av åtta frågor som är baserade på ett urval av frågor från nationella patientenkäten som Sveriges kommuner och regioner, SKR, står för. Undersökningarna är viktiga för att kunna utveckla verksamheten och förbättra vården.

Caroline Amodig är också glad över att 95 procent av patienterna kan tänka sig att rekommendera Stockholms Sjukhem till bekanta och närstående. En annan viktig siffra är hur delaktiga patienterna känner sig i sin vård.

– Vi är stolta över att hela 96 procent känner sig delaktiga och att de upplever att de kan ställa frågor till våra medarbetare.  

 

Caroline Amodig, ställföreträdande enhetschef

Caroline Amodig, ställföreträdande enhetschef