Agnes Karlsson-Pyk, fysioterapeut vid Primärvårdsrehab på Kungsholmen och Erik Unevik, fysioterapeut vid Primärvårdsrehab i Bromma.

Agnes Karlsson-Pyk, fysioterapeut vid Primärvårdsrehab på Kungsholmen och Erik Unevik, fysioterapeut vid Primärvårdsrehab i Bromma.

Internationella artrosdagen uppmärksammas med våra artrosskolor

Uppdaterad 2024-05-31 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Den 2 juni är det Internationella artrosdagen. Fysioterapeuterna Agnes Karlsson-Pyk och Erik Unevik svarar på 7 frågor om artrosskolan som erbjuds i Bromma och på Kungsholmen.

 

Hur får man en plats i artrosskolan?

– Man kan själv boka tid hos en fysioterapeut hos oss som gör en bedömning för att se om ledbesvären är aktuella för deltagande i artrosskolan. Man kan också komma hit via remiss från läkare och du behöver inte ha röntgenverifierad artros.

Vad är syftet med artrosskolan?

– Att lindra symtom och öka kunskapen om vad artros är och hur man själv kan påverka den. Strategier för hur man hanterar sina besvär med artros som smärtlindring, aktivitetsalternativ och hur man ska träna för att bli starkare och klara av vardagen bättre.


Vem kan delta i artrosskolan?

– Alla som har artros eller artrosliknande besvär, med fokus på höft, knä och hand.

Hur ser upplägget ut?

– Först har vi två föreläsningstillfällen där vi pratar om vad artros är, symtom, hur en led fungerar, riskfaktorer för att utveckla artros, hur man sätter diagnos och olika behandlingsalternativ. Vi diskuterar också fysisk aktivitet och varför träning är viktigt vid artros, samt träning och smärtlindring. Därefter följer en sex till åtta veckors träningsperiod då vi ses två gånger i veckan, totalt 12-16 träningstillfällen, samt ett kortare hemträningsprogram. Vi har därefter regelbundna uppföljningar med patienten efter överenskommelse.

- Alla föreläsningar och träningar sker i grupp, där gruppen i sig också kan utgöra ett stöd i behandlingen.

Vad kan jag förvänta mig?

– Du får ett långvarigt stöd vad gäller egenbehandling och att kunna hantera artrosskov. Det är viktigt att förstå att artros kommer i skov och skoven kan vara olika långa. Det kan vara perioder när man har mer ont och perioder när man inte har smärta alls. Vi finns med som stöd i processen vid behov. Det är också viktigt att förstå egenansvaret, vilket innebär att man behöver lägga till dagliga aktiviteter för att underhålla god funktion eftersom artros är en kronisk sjukdom i ledbrosket.

– Man får också information om olika hjälpmedel som gör det lättare att hantera artrosen, som exempelvis kryckor och knäskydd.

Vad kostar det att delta i artrosskolan?

– Regionens avgifter gäller och det ingår i högkostnadsskyddet.

Hur många gånger får man gå artrosskolan?

– En gång, men därefter kan man alltid söka stöd för sina artrosbesvär hos arbetsterapeut om man har problem med händerna, medan fysioterapeuten tar hand om de andra ledbesvären i kroppen.

 

Vad är artros?

Artros är en sjukdom i kroppens leder. Du kan få ont och bli stel. Besvären sitter ofta i knäleder, höftleder, fingrarnas leder, ryggen och stortåns grundled. Det finns behandling som kan hjälpa. Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige. Ungefär en av fyra personer över 45 års ålder har artros. Sjukdomen är vanligast hos äldre.

Källa: 1177.se

Artrosregistret

Deltagarna i artrosskolan får möjlighet att registrera sig i Artrosregistret, även känt som Svenska artrosregistret eller Swedish National Arthritis Registry. Det är ett nationellt kvalitetsregister i Sverige som samlar in data om patienter med artros (osteoartritis). Syftet med registret är att förbättra vården för patienter med artros genom att tillhandahålla en databas med information om diagnoser, behandlingar och resultat. Detta gör det möjligt att följa upp och utvärdera vårdinsatser, identifiera bästa praxis och förbättra behandlingsmetoder.

Över 225 000 patienter har bidragit till registret och registret har bidragit till 31 publicerade artiklar hittills.  Deltagande i registret är frivilligt, patienterna registreras vid nybesöket till fysioterapeut och vid 3 månader efter avslutat deltagande i artrosskolan och registret skickar ut digital uppföljning efter 12 månader.