Studiebesök på Vallgossen av Nordiska demensnätverket

Uppdaterad 2024-04-17 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

Nätverket tog del av presentation om vårt palliativa arbete med personer med demenssjukdom och besökte ett sinnesrum.

I år är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Vi är därmed också ordförande i demensnätverket. Årets tema för nätverket är palliativ vård vid demenssjukdom. Rådet, med åtta personer vid tillfället, valde att besöka Stockholms Sjukhem med anledning för ett studiebesök för att ta del av vår kunskap och erfarenhet i ämnet. De ville veta hur Stockholms Sjukhems äldreomsorg arbetar med palliativ vård vid demenssjukdom hos personer som är 65 år och äldre. Ann-Christine Johansson, verksamhetschef Vallgossen, och Ewa Svensson, verksamhetschef Nyckelharpan, berättade om detta.

Vi mötte upp en mycket förväntansfylld grupp från Nordiska demensrådet. Vi började studiebesöket med att gå igenom vår palliativa vårdfilosfi. Där ligger etik som en röd tråd genom de fyra hörnstenarna där förhållningssättet och målet är att öka livskvalitén för våra boende och deras anhöriga. Vi fick också tillfälle att berätta om den studie som vi kommer ingå i, ett led i att ytterligare kvalitetssäkra vår palliativa vård genom, NVP, berättar Ewa Svensson.

Hur upplevde ni studiebesökarnas reaktioner?

– Det blev många värdefulla reflektioner och dialoger kring svårigheter. Vi pratade även om hur viktigt det är med rätt kompetens inom vård och omsorg; allt ifrån ett gott ledarskap till rätt kompetensutveckling för våra undersköterskor. Vi avslutade besöket med att visa upp ett av Vallgossens sinnesrum. Där fick deltagarna fick prova på olika sinnesstimuleringar. Alla Stockholms Sjukhems äldreboenden har olika typer av rum där det finns möjlighet att väcka sinnen till liv eller att bara få hitta ett lugn, berättar Ann-Christine.

Om Nordiskt demensnätverk

Nordiskt demensnätverk koordineras av Nordens välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet. De arbetar för att bidra till bättre kvalitet, säkerhet, mer innovation och att öka kunskapen inom området demens. Nätverket består av representanter från nationella myndigheter och expertinstitutioner på området. Den 16 april kom de på studiebesök på Vallgossen för att få veta mer hur vi arbetar med demens. De åtta deltagarna kom från Finland, Norge, Danmark och Sverige.