Professor Anette Alvariza gästar Marie Cederschiöld-dagarna

Uppdaterad 2024-02-22 Webbredaktör: Cathrine Broman Skriv ut sidan
professor Anette Alvariza

Anette Alvariza, specialistsjuksköterska och professor i palliativ vård.

På Marie Cederschiöld-dagarna den 8 mars samtalar professor Anette Alvariza med flera om stöd för närstående till svårt sjuka personer. Vad kommer ni att prata om?

– Vi kommer att prata om webbaserat stöd till närstående. Om någon som står en nära har en livshotande sjukdom och vårdas inom specialiserad hemsjukvård kan man behöva förbereda sig inför vården som sker i hemmet och inför livets slutskede, säger Anette Alvariza. 

 

Allt fler svårt sjuka personer vårdas i det egna hemmet och den framtida trenden där hemmet ska vara navet i svensk sjukvård indikerar att det kommer att öka ytterligare. På så sätt får närstående en betydande roll för att ge stöd och vård. Många närstående pausar sitt eget liv och lever helt för den andre personen i perioder som också kan bli långa.

– Det är tydligt att närstående är vår största vårdgivare. Tyvärr upplever de många gånger negativa konsekvenser för den egna hälsan och livskvaliteten. Man säger ofta att närstående riskerar att bli framtidens patienter. Olika typer av stöd behöver utvecklas och anpassas för så många som möjligt då sjukvården omöjligt kan förmå att ge stöd till alla, säger Anette.

Vad fokuserar ni på ur ett jämlikhetsperspektiv?

– Vi tänker att ett webbaserat stöd kan vara till hjälp för var och en där de är, både gällande fysisk men också emotionell och existentiell plats. Det ska vara för alla att ta del av utifrån egna förutsättningar och önskemål. Idag använder stor del av befolkningen digitala medier, också personer i högre åldrar.

 

Det finns fortfarande möjlighet att delta digitalt på Marie Cederschiöld-dagarna den 7–8 mars.

Se hela programmet och anmäl dig