Sjukgymnast/fysioterapeut i Bromma

Våra fysioteraputer/sjukgymnaster på Stockholms Sjukhem i Bromma har kunskap om hur fysisk aktivitet kan leda till bättre rörlighet och hälsa utifrån din egen förmåga.

Vi kan hjälpa dig med:

Skador relaterade till leder och muskler

Smärta

Artros

Graviditetsrelaterade rygg- och bäckenbesvär

Andningsproblem, exempelvis KOL och astma

Balans- och yrselproblematik

Träning vid hjärtsjukdom, onkologisk sjukdom eller inför och efter operation

Stress/spänningsproblematik, ångest- och depressionstillstånd

Livsstilsförändring

Hjälpmedelsutprovning

Hembesök/-träning i fallpreventivt syfte

Problem/funktionsnedsättningar kopplade till neurologisk skada eller sjukdom

Råd om fysisk aktivitet samt Fysisk Aktivitet på Recept (FAR)

 

Fysioterapi/sjukgymnastik

Fysioterapi, vardagligt kallat sjukgymnastik, är kunskaper om och studier av människan i rörelse. Det handlar om människans förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt. Vi har oftast nära kontakt med dig som patient under längre tid, eftersom vi är med när du tränar och ger vanligen långsiktiga träningsprogram.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-01-30 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan