Målsättningen med den palliativa vården är att ge varje patient förutsättningar att uppnå bästa möjliga livskvalitet. Vi erbjuder palliativ (lindrande) vård för patienter med svåra symtom av sin sjukdom och för patienter som befinner sig i livets slutskede.