Stroke – hur kan man förebygga?

Det finns en tydlig koppling mellan levnadsvanor och förhöjd risk för stroke. Att se riskerna i sitt eget beteende är viktigt, men det är inte alltid enkelt att ändra vanor. I ett aktuellt forskningsprojekt studeras möjligheten att förebygga stroke.

Vi har ställt tre frågor till Eric Asaba, universitetslektor och docent i arbetsterapi vid Karolinska Institutet, och anknuten forskare vid Stockholms Sjukhems forskningsenhet.

Eric Asaba

Berätta om er forskning!

Vi forskar kring möjligheten att förebygga stroke med fokus på levnadsvanor och engagerande aktiviteter.

Vad är bästa sättet att förebygga stroke?
Det vet vi inte ännu. Men det vi undersöker är hur man kan få till andra levnadsvanor och få in dem i sina vardagsrutiner om man har en förhöjd risk för stroke. Det handlar delvis om att hitta mönstret i sin egen vardag. Har jag tillräcklig fysik aktivitet, hur ser min tobaksanvändning ut, alkoholkonsumtion, stress. Det ser olika ut för alla, men man måste börja med att se sina egna riskfaktorer.

Vad är nästa steg?
Nästa steg är att sätta mål som man vill uppnå och hitta strategier för hur man ska kunna uppnå dem. Och att hitta sätt att göra det på som kan ge fortsatta kickar för att verkligen klara av att göra en hållbar förändring.

Hur kan vården hjälpa till?
Visionen för framtiden är att vi enklare ska kunna identifiera personer med en förhöjd risk för stroke inom primärvård eller företagshälsovård. Man ska då kunna få ett konkret erbjudande om stöd, t ex att träffa en arbetsterapeut och då gå igenom det här för att få ett program som vi nu håller på att jobba fram. Programmet ska inte vara så tidskrävande, men ändå kunna ge konkreta verktyg och strategier.

Vad är stroke?

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Stroke är en av våra största folksjukdomar. I Sverige får cirka 25 000 personer stroke varje år, en person var 20:e minut. Medelåldern för insjuknande i stroke är 75 år, men hela 20 procent av de drabbade är under 65 år. Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska (kroppsliga) sjukvården. 

Du kan läsa mer om stroke på: 

1177 Vårdguiden 

STROKE-Riksförbundets webbplats

Rehabilitering efter stroke

Efter stroke är rehabilitering en av förutsättningarna för att bli bättre. Stockholms Sjukhem erbjuder rehabilitering för dig som har drabbats av stroke. Det kan ske antingen med remiss direkt efter akutsjukvård, i hemmet med stöd av ett av våra neuroteam eller som planerad rehabilitering i ett senare skede. Här kan du läsa mer om våra olika former av strokerehabilitering:

Rehabilitering efter akutsjukvård, avd 1, neurologisk rehab

Neurologisk dagrehabilitering, Kungsholmen

Neuroteam Bromma

Neuroteam Kungsholmen

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2021-10-08 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan