Allmänt om gåvor till Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Stiftelsen Stockholms Sjukhem har sedan 1867 haft som ändamål med sin verksamhet ”att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer…” på ett sådant sätt ”att det, såvitt ske kan, för de därstädes intagna ersätter saknaden av ett gott hem”. En stor del av Stockholms Sjukhems verksamhet har kunnat förverkligas tack vare gåvor. Därför är alla former av gåvor viktiga och Stockholms Sjukhem tar tacksamt emot gåvor och testamenterade medel.

Stockholms Sjukhem kan inte ta emot alla gåvor och Stockholms Sjukhem är i vissa fall förhindrad att använda en lämnad gåva. Främst är det lagar och förordningar som anger vilka gåvor som Stockholms Sjukhem inte kan ta emot. Dessutom kan Stockholms Sjukhem inte heller ta emot gåvor som enligt Stockholms Sjukhems bedömning strider eller skulle kunna strida mot Stockholms Sjukhems verksamhet, stiftelseförordnande, eller olika interna policy, rutiner m.m. Stockholms Sjukhem följer tillämpliga allmänna riktlinjer och rekommendationer, t.ex. de rekommendationer som Socialstyrelsen behandlar i en särskild broschyr med titeln ”Om gåvor och testamente” utgåva 1998.

Villkor för mottagande och handhavande av gåvor till Stiftelsen Stockholms Sjukhem


1. Gåva till Stockholms Sjukhem blir fullbordad då den har kommit i Stockholms Sjukhems besittning. Gåvobrev behövs inte när gåvan är fullbordad.

2. Alla gåvor till Stockholms Sjukhem ska lämnas/adresseras till Stockholms Sjukhems sjukhusdirektör.

3. Innan sakgåvor lämnas till Stockholms Sjukhem och fullbordas, ska gåvogivaren först meddela Stockholms Sjukhems sjukhusdirektör om gåvan, gåvans art och namn på gåvogivaren, för att bereda Stockholms Sjukhem en möjlighet att, innan gåvan fullbordas, bedöma om gåvan kan tas emot eller inte. Stockholms Sjukhem ska härefter särskilt meddela gåvogivaren om gåvan kan tas emot eller inte.

4. Stockholms Sjukhem tar inte emot gåvor som är förenade med villkor.

Dessa villkor är antagna av styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjukhem den 9 december 2010.