Vår historia

Idén med verksamheten inom Stockholms Sjukhem har varit i stort densamma i över 150 år. Den inställning som fanns redan 1867 – att förena professionalism med ett mänskligt engagemang – lever kvar och är mer aktuell än någonsin.

Vi tecknar den 28 januari 1860. Platsen: Stockholms slott. Karl XV har varit Sveriges kung sedan den 8 juli 1859 och nu på Karl-dagen ska en bal hållas till hans ära. En av huvudstadens främste läkare, Magnus Huss, tillhör de inbjudna. Han är överläkare vid Serafimerlasarettet och professor vid Karolinska Institutet. Under tillställningen uppsöks Huss av en ledande affärsman i huvudstaden som säger:

Jag har under förlidna året gjort flera fördelaktiga affärer och önskar därför giva en summa till någon allmän barmhärtighetsinrättning. Jag har väntat på Eder för att få förslag till vilken.

Stort behov

Huss sade att det fanns ett stort behov av en sjukvårdsinrättning för personer med obotliga sjukdomar, vilka inte togs emot på vanliga sjukhus. Dagen därpå fick Huss ta emot 10 000 riksdaler från affärsmannen, som bad att få förbli anonym. Därmed inledde Magnus Huss det arbete som gjorde att Stockholms Sjukhem nästan på dagen åtta år senare kunde ta in sina första patienter.

Första principalerna

Magnus Huss bjöd in några av Stockholms mest framstående läkare – professorerna Carl Santesson, Per Henrik Malmsten och Hjalmar Abelin – som deltagare i projektet och den 20 februari 1860 utfärdade gruppen en uppmaning till stadens förmögna invånare att lämna bidrag. De som donerade pengar blev de första så kallade principalerna. Vid slutet av 1863 hade insamlingen redan uppgått till över 250 000 kronor och man kunde påbörja bygget av sjukhemmet.

Professionalism och engagemang

Idén med verksamheten inom Stockholms Sjukhem har varit i stort densamma i över 150 år. Den inställning som fanns redan 1867 – att förena professionalism med ett mänskligt engagemang – lever kvar och är mer aktuell än någonsin. Men vården har också förändrats och förbättrats. I det moderna Stockholms Sjukhem pågår ett ständigt arbete för att erbjuda Sveriges bästa sjukvård och omsorg för långvarigt eller obotligt sjuka.

Ändamålsparagrafen


Ändamålet

§ 1 Stiftelsens ändamål

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer, företrädesvis från huvudstaden, och endast då utrymmet medgiver, från andra orter.

Sjukhemmet skall, för att motsvara sin bestämmelse, vara så ordnat, att det, såvitt ske kan, för de därstädes intagna ersätter saknaden av ett gott hem. Den omvårdnad, som skall besörjas av den egentliga fattigvården med dess försörjnings- och sjukvårdsanstalter, tillhör icke Sjukhemmets verksamhetsområde.


Patienterna

§ 2 Kriterier för antagning av patienter

Sjukhemmet antager endast vuxna personer för vård. Vid bestämmande av vem som skall antagas som patient beaktas främst sjukdomens beskaffenhet, sökandens ålder och bristande tillgång till annan vård.

Film om bokrelease av Stockholms Sjukhems 150-åriga historia

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-05-06 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan