Meny

Vår organisation

Stockholms Sjukhem grundades tack vare insamlingar och donationer och vår idé lever kvar än i dag. Vården och omsorgen inom Stockholms Sjukhem drivs utan vinstsyfte. 

Principaler och styrelse

Våra huvudmän är stiftelsens så kallade principaler. Principalskapet tillkom när stiftelsen grundades på 1860-talet. Till principal kan en person väljas som visat intresse för Sjukhemmet eller sjukvård i allmänhet. Val sker vid principalsammanträdet varje år.

Principalerna utser styrelsen som består av av högst tolv och minst sju ledamöter.

Styrelse

Dag Klackenberg, ordförande

Anne Ekdahl, ledamot 

Gunnar Németh, ledamot

Nina Rawal, ledamot

Ewa Ställdal, ledamot

Helena Hvitfeldt, ledamot

Lena Kruse, ledamot

Anne-Marie Svensson, vice ordförande

Cecilia Thomasson Blomquist, kassadirektör

Richard Åhlberg, ledamot

Anna-Eva Friström, facklig representant (suppleant)

Greger Slättman, facklig representant (suppleant)

Ledning

Ledningen för Stockholms Sjukhem består av:

Karin Thalén, sjukhusdirektör och tf verksamhetschef Palliativ vård

Stefan Bergdahl, bitr sjukhusdirektör

Georg Engel, FoUU-chef

Christina Gosselman Landby, HR-chef 

Marinette Hansson, affärsutvecklare

Kerstin Haverling, fastighets- och servicechef

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik

Annika Kullman Höök, marknads- och kommunikationschef

​Peter Ceder, äldreomsorgschef

Marianne Reimers, chefläkare

Eva Ribbenhall, tf verksamhetschef Geriatrik  

Alexis Wärmländer, verksamhetschef Rehabilitering

Carin Åsen, IT-chef

 

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till Stockholms Sjukhem på sidan Kontakt.

 

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2021-09-01 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan