Vår organisation

Stockholms Sjukhem grundades tack vare insamlingar och donationer och vår idé lever kvar än i dag. Vården och omsorgen inom Stockholms Sjukhem drivs utan vinstsyfte.

Principaler och styrelse

Våra huvudmän är stiftelsens så kallade principaler. Principalskapet tillkom när stiftelsen grundades på 1860-talet.Till principal kan väljas en person som visat intresse för Sjukhemmet eller sjukvård i allmänhet. Val sker vid principalsammanträdet varje år.

Principalerna utser styrelsen som består av av högst tolv och minst sju ledamöter.

Styrelse

Dag Klackenberg, ordförande

Anne Ekdahl, ledamot 

Gunvor Engström, ledamot

Mats Larson, ledamot

Ewa Ställdal, ledamot

Anne-Marie Svensson, vice ordförande

Richard Åhlberg, ledamot

Daniel Jonsson, facklig representant

Anna-Eva Friström, facklig representant (suppleant)

Greger Slättman, facklig representant (suppleant)

Ledning

Ledningen för Stockholms Sjukhem består av:

Karin Thalén, sjukhusdirektör

Mats Brådman, verksamhetschef Geriatrik

Georg Engel, verksamhetschef Palliativ vård

Therese Lindberg, verksamhetschef Äldreomsorg

Karin Rudling, verksamhetschef Rehabilitering och primärvård

Johan Permert, tf FoUU-chef

Stefan Bergdahl, ekonomichef

Gunilla Parish, HR-chef (interim)

Marianne Spiik, kommunikationschef

Carin Åsen, IT-chef

 

Vår verksamhet

På Kungsholmen finns avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrisk vård, specialiserad palliativ slutenvård, rehabilitering, husläkarmottagning samt äldreomsorg. Vi har cirka 125 vårdplatser fördelade på fem vårdavdelningar samt 99 lägenheter i vård- och omsorgsboende.

På Bromma sjukhus driver Stockholms Sjukhem en av Sveriges största geriatriska kliniker med 129 vårdplatser fördelade på fem vårdavdelningar. På Bromma sjukhus finns även minnesmottagning och primärvårdsrehabilitering, samt en av Stockholms Sjukhems ASIH-enheter.

Egen forskningsenhet

Stockholms Sjukhem har en enhet för forskning, utveckling och utbildning som tillför både vår och andras verksamhet unik kunskap. Läs mer om vår FoUU-enhet.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-10-26 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan