Meny

Vår organisation

Stockholms Sjukhem grundades tack vare insamlingar och donationer och vår idé lever kvar än i dag. Vården och omsorgen inom Stockholms Sjukhem drivs utan vinstsyfte. 

Principaler och styrelse

Våra huvudmän är stiftelsens så kallade principaler. Principalskapet tillkom när stiftelsen grundades på 1860-talet. Till principal kan en person väljas som visat intresse för Sjukhemmet eller sjukvård i allmänhet. Val sker vid principalsammanträdet varje år.

Principalerna utser styrelsen som består av av högst tolv och minst sju ledamöter.

Styrelse

Dag Klackenberg, ordförande

Anne Ekdahl, ledamot 

Gunvor Engström, ledamot

Gunnar Németh, ledamot

Nina Rawal, ledamot

Ewa Ställdal, ledamot

Anne-Marie Svensson, vice ordförande

Cecilia Thomasson Blomquist, kassadirektör

Richard Åhlberg, ledamot

Anna-Eva Friström, facklig representant (suppleant)

Greger Slättman, facklig representant (suppleant)

Ledning

Ledningen för Stockholms Sjukhem består av:

Karin Thalén, sjukhusdirektör

Stefan Bergdahl, bitr sjukhusdirektör

Anna Carin Berglund, tf verksamhetschef Palliativ vård

Georg Engel, FoUU-chef

Christina Gosselman Landby, HR-chef 

Marinette Hansson, affärsutvecklare

Kerstin Haverling, fastighets- och servicechef

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik

Therese Lindberg, verksamhetschef Äldreomsorg

Marianne Reimers, chefläkare

Eva Ribbenhall, tf verksamhetschef Geriatrik  

Ann Baron, interim kommunikationschef

Alexis Wärmländer, verksamhetschef Rehabilitering 

Carin Åsen, IT-chef

 

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till Stockholms Sjukhem på sidan Kontakt.

Vår verksamhet

På Kungsholmen finns avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrisk vård, specialiserad palliativ slutenvård, rehabilitering och äldreomsorg. Vi har 125 vårdplatser fördelade på fem vårdavdelningar samt 102 lägenheter i vård- och omsorgsboende.

På Bromma sjukhus driver Stockholms Sjukhem en av Sveriges största geriatriska kliniker med 110 vårdplatser fördelade på fyra vårdavdelningar. På Bromma sjukhus finns även minnesmottagning och primärvårdsrehabilitering, samt en av Stockholms Sjukhems ASIH-enheter. Här hittar du kontaktuppgifter till våra verksamheter.

Egen forskningsenhet

Stockholms Sjukhem har en enhet för forskning, utveckling och utbildning som tillför både vår och andras verksamhet unik kunskap. Läs mer om vår FoUU-enhet.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2020-09-18 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan