Hur får jag plats eller tid?

Stockholms Sjukhem är godkända av Stockholm läns landsting att bedriva neurologisk och kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, neurologisk dagrehabilitering samt primärvårdsrehabilitering. Vårdvalet ger dig möjlighet att välja Stockholms Sjukhem för din rehabilitering. 

För kirurgisk eller neurologisk rehabilitering efter akutsjukvård skrivs remiss från akutsjukhuset. Du har möjlighet att välja mellan godkända vårdgivare enligt vårdval.

Nytt remissförfarande gäller fr.o.m. den 1 september 2018 för planerad specialiserad neurologisk rehabilitering. Remissförfarandet förenklas så att remittenten kan skicka remissen direkt till den vårdgivare patienten önskar och inte som tidigare via hälso- och sjukvårdsförvaltningen för godkännande. Detta gäller både inneliggande rehabilitering och dagrehabilitering.

Primärvårdsrehabilitering

För primärvårdsrehabilitering som finns i Bromma och på Kungsholmen behövs ingen remiss.

Neuroteam

För rehabilitering hos neuroteam behövs remiss från slutenvården eller kontakt från specialistläkare.

Boka en tid direkt

Du kan själv boka tid direkt hos en del av vår rehabiliteringsverksamhet, exempelvis hos sjukgymnast och arbetsterapeut på Kungsholmen. I Bromma har vi sjukgymnast, arbetsterapeut och kiropraktor. 

Våra rehabverksamheter är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Du kan till exempel:

Se din bokade tid

Av- och omboka tid

Läsa din journal


Så loggar du in

Du kan logga in med e-legitimation, bank-id, mobilt bank-id eller engångskoder som du får via sms.

 

Här kan du logga in

Primärvårdsrehab Bromma
Primärvårdsrehab Kungsholmen 

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-03-27 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan