Äldre är mycket nöjda med vård- och omsorgsboendet

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Trivsel, bemötande och utomhusmiljö är de områden som får högst betyg av de äldre som bor på Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende.

Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning i hela landet för att mäta vad de äldre tycker om äldreomsorgen.

– Vi är mycket stolta över det goda resultatet i Socialstyrelsens undersökning, säger Therese Lindberg, verksamhetschef på Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende.

Parken är enastående och jag är särskilt intresserad av träd då jag var skogspraktikant som ung 

– De som bor hos oss upplever ett bra bemötande från personalen och att boendet är trivsamt. Vi har en fantastisk tillgång i vår stora park och har under det senaste året satsat på att öka utbudet av utomhusaktiviteter. Andelen som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds i boendet är också hög i förhållande till andra boenden.

 

Ute dagligen

Bertil Österberg, är en av de boende på vård- och omsorgsboendet. Han är dagligen ute i parken för att titta på växtligheten och få frisk luft.

–  Parken är enastående och jag är särskilt intresserad av träd då jag var skogspraktikant som ung. Kastanjeträdet här är helt otroligt och jag har aldrig sett ett så fint exemplar. Bertil påpekar även att han tycker väldigt mycket om blommorna som finns i alla planteringar.

Mat och måltider i fokus       

Therese Lindberg, berättar att det gjorts en stor satsning på mat och måltider, vilket har höjt betygen.

– Under året har vi utvecklat samarbetet med kökschef och dietist. Vi kan se en markant förbättring i årets undersökning. Våra resultat när det gäller både matens smak och att måltiden är en trevlig stund på dagen ligger klart över genomsnittet både för länet och riket. Vi har också gjort måltidsmiljön trevligare och informerar tydligare om dagens meny.

Minskad ensamhet

En av de stora utmaningarna inom äldreomsorgen är den känsla av ensamhet som många äldre upplever.

Under året har vi därför satsat på att öka bemanningen på kvällstid då det inte är så mycket andra aktiviteter, och det har gett resultat, säger Therese Lindberg.