Äldre trivs och är mycket nöjda med vård- och omsorgsboendet

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Bemötande, trygghet och trivsel är de områden som får högst betyg av de äldre som bor på Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende visar Socialstyrelsens årliga brukarenkät.

94 procent av de boende på Stockholms Sjukhem upplever att personalen bemöter dem på ett bra sätt och 86 procent svarar att de är trygga och trivs med sitt rum.
– Vi är mycket stolta över det goda resultatet i Socialstyrelsens brukarenkät, säger Therese Lindberg, verksamhetschef på Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende. Särskilt glädjande är det att de äldre upplever ett bra bemötande och att de är trygga i sitt boende, två faktorer som är viktiga ur kvalitetssynpunkt, vilket också bekräftas i dialog med boende och närstående.

Trivsamt boende och uppskattade aktiviteter

– Vi är också glada för bra resultat när det gäller trivsel, i den egna lägenheten men också att man tycker det är trivsamt utomhus runt boendet. Andelen som är nöjd med de aktiviteter som erbjuds i boendet är också hög i förhållande till andra boenden, 79 procent.
– Vi har en fantastisk tillgång i vår stora park och har under det senaste året satsat på att öka utbudet av utomhusaktiviteter, berättar Therese Lindberg.

Känsla av ensamhet

– En av de stora utmaningarna för oss och andra som arbetar med äldreomsorg är den känsla av ensamhet som många äldre upplever. Man saknar kanske livskamrat och vänner som man har förlorat och sörjer sitt tidigare liv. Vi vill skapa gemenskap genom de dagliga aktiviteter som erbjuds i boendet, men också genom att vara lyhörda för var och ens behov.
– Vi är alla olika och måste få vara det även på ålderns höst. Här på Stockholms Sjukhem strävar vi efter att se och möta varje person på det sätt som hen vill. Alla vill inte gå på gruppaktiviteter utan trivs bättre i ett mindre sällskap och där arbetar vi med att öka den sociala samvaron på den egna enheten på olika sätt, säger Therese Lindberg. Vi har t ex samarbeten med Ung omsorg och en skola för att skapa fler möten mellan unga och äldre. Och varje år tar vi emot ett stort antal ungdomar som sommarjobbar hos oss.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till Stockholms Sjukhems äldreboende på Kungsholmen

Visas enbart i Umbraco för redaktörer