Den 1 februari 2018 blir Brommageriatriken och Kungsholmsgeriatriken en gemensam organisation med Stockholms Sjukhem. All geriatrisk vård samlas under namnet Stockholms Sjukhem Geriatrik.

– Geriatriken är en mycket viktig del av vår verksamhet. Med en åldrande befolkning i Stockholms län ökar behovet av geriatrisk vård. Vi vill därför knyta verksamheten i Bromma närmare den övriga vården på Stockholms Sjukhem, och fullt ut dra nytta av alla fördelar som finns när de två organisationerna nu går samman, säger Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem.

Stockholms Sjukhem arbetar aktivt för att erbjuda en sammanhållen vård tillgänglig för fler. Den geriatriska vården fortsätter som tidigare med verksamhet både på Bromma Sjukhus och i de egna lokalerna på Stockholms Sjukhem på Kungsholmen, men förändringen innebär att geriatrikens vårdavdelningar får nya namn.

– Vi byter namn på geriatrikavdelningarna för att undvika förväxling med våra vårdavdelningar på Kungsholmen, säger Marianne Spiik, kommunikationschef på Stockholms Sjukhem.

Nuvarande namn        Nytt namn 1 februari
Avdelning 1                   Avdelning 11
Avdelning 2                   Avdelning 12
Avdelning 3                   Avdelning 13
Avdelning 4                   Avdelning 14
Avdelning 5                   Avdelning 15
Avdelning 9*                 Avdelning 16

*Kungsholmsgeriatriken

Rehabcentrum Bromma får nytt namn
Även Rehabcentrum Bromma kommer att byta namn den 1 februari 2018 till Primärvårdsrehab Bromma. Detta för att ha en enhetliga namn både i Bromma och på Kungsholmen.