Filmad föreläsning med professor Miia Kivipelto

Professor Miia Kivipelto föreläste på Stockholms Sjukhem om hur livsstil kan förebygga demenssjukdom.


Läs intervju med Miia Kivipelto rörande hennes senaste forskning